Цифровий безвіз: Кабінет Міністрів дозволив електронні підписи країн ЄС в Україні.

24 листопада 2023 Стане у пригоді для: Підприємці

Цифровий безвіз: Кабінет Міністрів дозволив електронні підписи країн ЄС в Україні.

Державна регуляторна служба затвердила План комплексних перевірок на 2024 рік.

ДРС України затвердила і оприлюднила Наказ №183 від 14.11.23. «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2024 рік» щодо комплексних перевірок на 2024 рік.

За затвердженим Планом наступного року буде проведено 35870 перевірок підприємств та підприємців. Зараз Інспекційний портал закритий для бізнесу. Доступ до Системи надається тільки працівникам органів ДНК та ДРС.Спрощена форма чеку для ФОП

План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2024 рік можна завантажити у форматі xlsx.

Наказ ДРС №183

Збільшення граничного обсягу доходу для ФОП – платників ЄП 2 та 3 групи.

09.11.23. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект №10234 « Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг». Метою законопроекту є здійснення індексації граничного обсягу доходу для ФОП – платників ЄП 2 та 3 групи. Пропонується внести зміни до ПКУ, які передбачають:

 • збільшення граничних обсягів доходу для 2 групи ЄП у розмірі 1200 розмірів МЗП (зараз 834 МЗП);
 • збільшення граничних обсягів доходу для 3 групи ЄП від залежності використання праці найманих осіб і кількість осіб, які одночасно перебувають з ним у трудових відносинах:
 • не використовують працю найманих осіб, ліміт не має перевищувати 1200 розмірів МЗП;
 • використовують працю найманих осіб і їх кількість не перевищує 10 осіб, ліміт не має перевищувати 3000 розмірів МЗП;
 • використовують працю найманих осіб в кількості понад 10 осіб, ліміт – 6000 розмірів МЗП.

Для платників ЄП 3 групи ліміт доходу сьогодні 1167 МЗП.

Законопроект №10234

Цифровий безвіз: Кабінет Міністрів дозволив електронні підписи країн ЄС в Україні.

Уряд ухвалив Постанову Кабінету Міністрів України №1150 від 03.11.23. « Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації» про іноземні е-довірчі послуги. Ухвалене рішення пришвидшить інтеграцію нашої держави до Єдиного цифрового ринку ЄС. Постанова дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні, а також вносити до Довірчого списку іноземних надавачів е-довірчих послуг. Відтепер громадяни ЄС зможуть підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами й надавати електронні довірчі послуги в нашій державі. Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами при веденні бізнесу.

Документ набирає чинності з 31 грудня 2023 року. Тобто, з 31 грудня 2023 року громадяни ЄС підписуватимуть в Україні е-документи своїми е-підписами й надаватимуть електронні довірчі послуги в нашій державі.Які є адреси ФОП

Постанова КМУ №1150

Новий норматив робочих місць для працевлаштування ветеранів війни.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №10261 від 14.11.23. « Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо гарантій працевлаштування ветеранів війни». Законопроектом передбачається доповнення Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( №3551-12 від 22.10.93.із змінами) новою ст.16-1, яка передбачає встановлення для підприємств, установ, організацій, у тому числі ФОП, нормативу робочих місць для працевлаштування ветеранів війни:

 • у розмірі 2% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за  рік, якщо кількість працівників перевищує 25 осіб;
 • одне робоче місце, якщо працює від 8 до 25 осіб.

Щороку до 10 березня Український ветеранський фонд надсилатиме роботодавцям, які не виконали норматив, розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій.

Санкції визначаються в таких розмірах:

 • в розмірі річної заробітної плати на підприємстві, в установі, організації, у тому числі ФОП, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування ветерана війни і не зайняте ветераном війни;
 • в розмірі половини середньої річної заробітної плати на підприємстві, в установі, організації, у тому числі у фізичної особи, де працює від 8 до 15 осіб, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування ветерана війни і не зайняте ветераном війни.

Законопроект №10261

Закон №3551-12

Форс –мажор та терміни виплати заробітної плати.

Повідомляють спеціалісти Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

Відповідно до ст.115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Ст.10 Закону України №2136-9 від 15.03.22. « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівника на своєчасне отримання заробітної плати. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання  щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

Форс- мажорними обставинами ( обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно  унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо) та іншими нормативними актами. До форс-мажорних обставин зараховано такі (ч. 2 ст. 141  Закону України  №671/97-ВР від 02.12.97. із змінами «Про торгово-промислові палати в Україні»):

 • природні явища, що мають стихійний характер (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь тощо);
 • надзвичайні (екстремальні) ситуації в громадському житті (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, воєнні дії тощо);
 • заборонні дії (акти) держави (запровадження комендантської години, карантину,  тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень й актами державних органів влади  тощо).

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.Як зняти кошти з рахунку підприємця без комісії в будь-якому банку України

Закон №671/97

Закон №2136-9

КЗпП

З 1 грудня платіжки на сплату податків заповнюємо по-новому.

Міністерство фінансів України ще Наказом №148 від 22.03.23. із змінами « Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» затвердило новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, інших платежів, а також у разі їх повернення. До 1 грудня платіжки ще можна заповнювати за старими правилами.

З 1 грудня кількість обов'язкових полів, які заповнюють платники у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, зменшено до 2 полів – для платників на бюджетні/інші рахунки («Код виду сплати», «Додаткова інформація запису») та до 1 поля – для платників на єдиний рахунок («Додаткова інформація запису»).

Докладніше приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу» для ФОП та юридичних осіб від спеціалістів ГУ ДПС у Волинській області.

Наказ №148

Наказ №43 про норми витрат палива та мастильних матеріалів втратив чинність.

Втратили чинність норми витрат ПММ на автомобільному транспорті, що були затверджені Наказом Міністерства транспорту № 43 від 10.02.98. із змінами «Про затвердження норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті». Цей Наказ не враховував  норми списання витрат ПММ для суттєвої кількості нових моделей колісних транспортних засобів, виробництво яких налагоджено вже після  затвердження цих норм.

Мініфраструктури Наказом №1011  від 02.11.23. визнало Наказ № 43 таким, що втратив чинність. Зараз Мінінфраструктури разом з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» розробляють проект державного стандарту у сфері нормування витрат палива у автомобільному транспорті. На перехідний період, після втрати чинності Наказу №43,

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» розмістить на сайті методичні рекомендації з нормування витрат палива.

Наказ №1011

Наказ №43

Терміни перевірки можуть бути перенесені: коли це можливо.

Податківці Головного управління ДПС у Львівській області пояснили, коли можна перенести строк проведення документальної планової або позапланової перевірки платника податків.Як спростити життя “спрощенцям” ФОП

По-перше, перевірка може бути перенесена у зв’язку з втратою, пошкодженням, достроковим знищенням документів або вилученням документів правоохоронними та іншими органами. Відповідно до п. 44.5 ПКУ, у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пп. 44.1 і 44.3 ПКУ, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити і надати підтверджувальні документи в ДПС за місцем обліку. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до ДПС. У такому випадку строк проведення перевірки платника податків переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, але на строк не більше 120 днів. Якщо документи вилучені правоохоронними та іншими органами, термін проведення податкової перевірки, навіть розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них (п. 85.9 ПКУ).

По-друге, за умови наявності поважних причин, як мобілізація до лав Збройних сил України, хвороба тощо, фізична особа – підприємець має право надіслати листа до органу ДПС з проханням перенесення строку документальної перевірки, виклавши причини неможливості її проведення.

Згідно  п.п 1.2.6 п. 1.2 розд. 1 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів ДПС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених Наказом ДПС України № 470 від 04.09.20. зі змінами (Методичні рекомендації № 470), за рішенням керівника (заступника, уповноваженої особи) органу ДПС , терміни проведення документальної планової або позапланової перевірки платника податків можуть бути перенесені у випадках та на строк, які визначені, п. 44.5 ст. 44 ПКУ (крім перевірок, визначених ст. 200 ПКУ) та п. 85.9 ст. 85 ПКУ. Про перенесення термінів проведення перевірки видається відповідний Наказ із зазначенням строку та обставин, що спричинили таке перенесення, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків, законним представникам) під підпис або надсилається у порядку, передбаченому ст. 42 ПКУ.

Докладніше.

Податковий кодекс України

Наказ ДПС №470

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки