Товари для потреб безпеки й оборони звільнено від мита та ПДВ.

01 вересня 2023 Стане у пригоді для: Підприємці

Товари для потреб безпеки й оборони звільнено від мита та ПДВ.

Товари для потреб безпеки й оборони звільнено від мита та ПДВ.

18 серпня 2023 року Президент В. Зеленський підписав Закони, які були прийняті парламентом 28.07.23.:

 • №3287-9 «Про внесення змін до пункту 32 підрозділу 2 розділу 20 «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони»(законопроект №9467).
 • №3288-9 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони»(законопроект №9468).

Закони набули чинності 24.08.23., та їх нормами звільнено від мита та ПДВ тепловізійні монокуляри, що оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери, бінокуляри з функцією далекоміра та антидронові рушниці.ФОП для ІТ

Митний кодекс України

Податковий кодекс України

Парламент прийняв Закон «Про правотворчу діяльність».

24 серпня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про правотворчу діяльність» (законопроект №5707 від 25.06.21.), покликаний зробити законодавчі процеси зрозумілими та ефективними та врегулювати діяльність та відносини, що пов’язані з плануванням, розробкою, прийняттям, застосуванням нормативно-правових актів та моніторингом їх виконання. Прийнятим Законом встановлюється та змістовно розкриваються такі основні принципи правотворчої діяльності, як принцип системності та комплексності, принцип пропорційності, принцип ресурсної забезпеченості.

Закон «Про правотворчу діяльність» вводить єдиний категорійно-понятійний апарат, визначаються такі поняття, як «норма», «закон», «кодекс», «нормативно-правовий акт».

Прийнятий Закон також визначає ієрархічну систему нормативно-правових актів згідно з їх юридичної сили. Таким чином, усувається плутанина щодо вищої юридичної сили одного акту над іншим.

Законопроект №5707

Міністерство фінансів України оновило декларацію акцизного податку, форми АН/РК та заяви для платників акцизу.

Мінфін наказом №414 від 28.07.23. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Міністерства фінансів України» із змінами, внесеними ще наказом Мінфіну №444 від 18.08.23., затвердив зміни до:

 • форми декларації акцизного податку та Порядку її заповнення та подання;
 • форми Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену;
 • форми Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);
 • форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;
 • акцизної накладної форми «П», акцизної накладної форми «С» та РК до них, а також Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

Метою змін є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону №2888-9 від 12.01.23. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» та виправлення окремих технічних і логічних неузгодженостей. Накази наберуть чинності з дня їх офіційного опублікування.Все про ФОП на 3 групі у 2023 році

Наказ №414

Наказ №444

Закон №2888-9

Оновлено порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Національний банк України з 19.08.23. вносить зміни до Порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

По-перше, розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку ( далі-небанківська установа), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

 1. Інформацією про юридичну особу-банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;
 2. Контактною інформацією НБУ із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до НБУ.

По-друге, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов’язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Наведені зміни внесені постановою Правління НБУ №102 від 17.08.23. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», що набирає чинності з 19 серпня 2023 року.

Постанова Правління НБУ №102

Про відповідальність за нестворення щоденних Z- звітів.

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує, що посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків , небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або отримали відповідні ліцензії НБУ, за порушення вимог Закону №265  притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності згідно із законом.

У випадку нестворення (несвоєчасного створення) щоденних Z- звітів на РРО або ПРРО, з причин потенційного/аварійного відключення електроенергії, суб’єкти господарювання не несуть відповідальності за умови підтвердження такого факту належними доказами, зокрема, інформацією, розміщеною на вебпорталах енергопостачальних компаній, про відключення електроенергії у відповідній місцевості чи неможливості її постачання через пошкодження енергетичних мереж, тощо. Водночас, у разі порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері здійснення розрахункових операцій та неможливості підтвердження, що такі порушення вчинені внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), посадові особи суб’єктів господарювання та особи, які здійснюють розрахункові операції будуть нести адміністративну відповідальність, встановлену ст.155 прим 1 КУпАП.   

КУпАП

Закон №265/95-ВР від 06.07.95.

Замість класифікатора професій з‘явиться Єдиний реєстр кваліфікацій.

21 серпня на сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект №9630 від 21.08.23. «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань».

Метою цього законопроекту є впорядкування системи кваліфікації та створення Єдиного реєстру (Класифікатора професій) шляхом об’єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних, щоб процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації був швидкий та прозорий.

Цей проект також розроблено з метою удосконалення законодавства у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Державна служба України з питань праці притягатиме порушників до відповідальності із застосуванням нового Порядку.

З метою обговорення до 25.08.23. СПО профспілок оприлюднило на своєму сайті Проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів та застосування попередження Державною службою України з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Проект, запропонований до обговорення, визначає механізм накладення штрафів та застосування попередження за порушення вимог законодавства про працю, зайнятість населення та рекламу.Зарплатні фішки 2023

Отже, штрафи накладаються на роботодавців та рекламодавців за порушення законодавства про працю, про зайнятість населення та про рекламу, відповідальність за які передбачено:

 • ч.2 ст.265 КЗпП;
 • ч.3-7 ст.53 Закону №5067-6 від 05.07.12. «Про зайнятість населення»;
 • абзацом 2 ч.3 ст.24-1 Закону №270/96-ВР від 03.07.96. «Про рекламу».

Порядком передбачено, що штраф має бути сплачено з дня прийняття постанови протягом:

 • 30 календарних днів за порушення законодавства про працю;
 • 15 календарних днів за порушення законодавства про рекламу.

Якщо протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови порушник сплатить 50% штрафу, така постанова вважається виконаною. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушення.

КЗпП

Закон №5067-6

Закон №270/96-ВР

Умови обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ.

Спеціалісти Головного управління ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню,  у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використання локальної або глобальної комп’ютерної мережі ( зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ, крім особи, яка є платником ЄП 1-3 групи. Це зазначено у п.181. ст.181 ПКУ.

Окрім того, згідно із п.п.6 п.180.1 ст.180 ПКУ платником ПДВ є особа, яка проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визначеного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави ( у тому числі майна, визначеного у ст.243 МКУ), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, визначеної п.181.1 ст.181 ПКУ, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Згідно із п.183.2 ст.183 ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст.181 ПКУ.

Пунктом 183.10 ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Податковий кодекс України

Митний кодекс України

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки