Вдосконалено онлайн – комунікації з платниками  податків щодо заблокованих податкових накладних.

28 червня 2024 Стане у пригоді для: Підприємці

Вдосконалено онлайн – комунікації з платниками  податків щодо заблокованих податкових накладних.

Запрацювали зміни в Правила проведення перевірок органами ринкового нагляду.

18 червня 2024 року Президент В. Зеленський підписав Закон України №3701-9 від 09.05.24. « Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб’єктів господарювання». Закон покликаний сприяти удосконаленню законодавства у сфері державного ринкового нагляду, контролю нехарчової продукції, що забезпечить належний і ефективний контроль за якістю нехарчової продукції, захист суб’єктів господарювання від можливих корупційних ризиків під час здійснення перевірок. Передбачено надати право органам ринкового нагляду та суб’єктам господарювання:Статутний капітал. Як з цим працювати?

 • фіксувати процес здійснення перевірок засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • зменшити розмір адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до розповсюджувачів юридичних осіб або ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування, а також визначено обставини, за якими встановлюється розмір штрафу.

Закон №3701-9  набирає чинності з 21.06.24.

Докладніше:

Закон України №3701-9

Об’єднана звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ за 2 квартал зі змінами.

Державна податкова служба України повідомляє, що Мінфіном України Наказом №720 від 26.12.23. «Про затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків  - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску » внесені зміни до Порядку заповнення та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників  - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого Наказом Мінфіну №4 від 13.01.15. із змінами. Наказом №720 внесені зміни до:

 • Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Порядок);
 • Додатка 1 до Порядку «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування»;
 • Розділу 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до Порядку, а саме: запроваджуються нові ознаки доходів фізичних осіб  210 та  211, внесені правки ознак доходів фізичних осіб: 111,112,156, 189,193.

Наказ №720 набирає чинності з дня його офіційного опублікування (16 лютого 2024 року його опубліковано в «Офіційному віснику»). Всі наведені зміни потрібно буде врахувати при поданні звітності за 2 квартал 2024 року.

Наказ Мінфіну №720

Наказ Мінфіну №4

Вдосконалено онлайн – комунікації з платниками  податків щодо заблокованих податкових накладних.

У Головному управлінні ДПС  у Чернівецькій області нагадують, що Законом України №3603-9  від 23.02.24. « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн - комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» запроваджені нововведення, направлені на вдосконалення взаємодії платників податків з ДПС через засоби дистанційної комунікації. З  16 червня 2024 року платникам податків надано можливість взаємодіяти з ДПС у режимі відеоконференції, зокрема, під час розгляду матеріалів скарг та  матеріалів перевірок. Податківці розмістили інфографіку, в якій розповіли:

 • про строки подання та розгляду скарг;
 • тривалість надання платником податку усних пояснень;
 • повідомлення щодо участі платника податку;
 • розгляд скарги без участі платника податку.

Докладніше:

Закон України №3603-9

З 1 липня діють зміни до ПКУ та МКУ  щодо експорту сільгосптоварів та нової форми податкової накладної.

18 червня Президент В. Зеленський підписав Закони: №3706-9 від 09.05.24. « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України  щодо особливостей експорту окремих видів товарів в період  дії воєнного стану» та №3707-9  від 09.05.24. « Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період  дії воєнного стану».    

Закон №3706-9 (законопроект №10168-2) набере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Виняток становлять зміни до пп.196.1.4 ПКУ,  які наберуть чинності з 01.10.24.

Закон №3707-9 (законопроект №10169-2) набере чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, але не раніше дня чинності Законом №3706-9

Ці Закони було опубліковано 20 червня в газеті «Голос України». Тобто, їх норми почнуть діяти з 1 липня 2024 року.

Законом №3706-9 передбачено:

 • нові реквізити ПН та РК до неї. У формі ПН з’являться нові обов’язкові реквізити: дата та номер митної декларації, дата та номер договору (контракту). Їх потрібно буде заповнювати за операціями з експорту товарів;
 • тимчасові правила оподаткування ПДВ експорту товарів. Основна відмінність нових правил у тому, що вони стосуються документального оформлення самих експортних операцій, складання ПН/РК, ставки ПДВ, яка застосовуватиметься;
 • зміни щодо контрольованих іноземних компаній (КІК) та трансфертного ціноутворення (ТЦУ). Внесуть зміни і до Порядку обчислення скоригованого прибутку КІК, що оподатковується в Україні;
 • скасування штрафів щодо КІК на час війни.

Закон України №3706-9

Закон України №3707-9

Податковий кодекс України

До уваги власників і користувачів земельних ділянок усіх форм власності.

Державна податкова служба України з метою правильного застосування ставок податку і податкових пільг із земельного податку рекомендує розглянути матеріали, які розміщені на вебпорталі ДПС з питань геодезії, картографії та кадастру, щодо цільового призначення земельної ділянки та перевірити коректність інформації щодо цільового призначення земель, які обліковуються у Державному земельному кадастрі, і у разі необхідності привести дані у відповідність до вимог земельного законодавства.Первинні документи ФОП

Матеріали розміщено за посиланням:

Докладніше:

Які відомості має містити військово-обліковий документ в електронній формі.

18 червня Кабінет Міністрів України затвердив Постанову №721 « Про внесення змін до Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів» щодо внесення змін до Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою КМУ №559 від 16.05.24. , в частині цього документа в електронній формі. Військово-обліковий документ (ВОД) в електронній формі має містити відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності):

·      прізвище;

·      власне ім’я (усі власні імена);

·      по батькові (за наявності);

·      дата народження;

·      реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника);

·      окремий номер запису в ЄДР призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

·      відомості про результати медичних оглядів;

·      відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

·      військове звання (для військовозобов’язаних та резервістів);

·      військово-облікова спеціальність;

·      відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);

·      відомості про військовий облік (вид обліку та ТЦК, та СП);

·      відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення;

·      адреса місця проживання;

·      номери засобів зв’язку;

·      адреси електронної пошти (за наявності);

·      дата і час оновлення облікових даних призовником, військовозобов’язаним та резервістом;

·      дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

ВОД в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. ВОД в електронній формі (у тому числі роздрукований) та ВОД у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 18.06.24. Її було опубліковано 20 червня у газеті «Урядовий кур’єр».

Постанова КМУ №559

Постанова КМУ №721

Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки можуть переглядатися.

Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та у м. Севастополі нагадує, що Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси встановлено розд.5 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Правління НБУ  №148  від 29.12 17. із змінами (Положення №148). Згідно з п.55 глави 5 Положення №148  установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Всі документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи установи, підприємства, затверджені чи підписані керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів, договорів банківського рахунку установи, підприємства.

Постанова Правління НБУ №148

Сторони самостійно визначають терміни дії трудових договорів про дистанційну роботу.

Як зазначено у п.6-1 ч.1 ст.24 Кодексу Законів про Працю (КЗпП), при укладанні трудового договору про дистанційну роботу є обов’язковим додержання письмової форми трудового договору. Типову форму трудового договору про дистанційну роботу затверджено Наказом Мінекономіки  №913-21 від 05.05.21. «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу». У Типовій формі трудового договору про дистанційну роботу визначені умови дистанційної роботи, повинен бути визначений строк дії трудового договору. Оскільки трудовий договір - це угода між працівником та роботодавцем, то під час укладання письмового трудового договору про дистанційну роботу строк дії визначається сторонами самостійно в договорі. Мінімальний строк дії трудового договору, як і максимальний, законодавством не встановлений.

КЗпП України

Наказ Мінекономіки №913-21

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки