Договір комісії

13 жовтня 2020

Що врахувати при укладенні договору комісії, якщо ви посередник чи комітент.

Договір комісії схожий на договір доручення, істотна відмінність — за договором комісії посередник діє від свого імені, а в договорі доручення повірений діє від імені довірителя.

Як це працює

Сторони договору комісії — комітент і комісіонер.

Комітент — по суті є замовником послуги. Це може бути виробник товару. Він передає свій товар на реалізацію посереднику, при цьому право власності на товар до посередника не переходить.

Комісіонер — він же посередник, від свого імені продає товар кінцевим споживачам в інтересах і за рахунок комітента. Віддає гроші, виручені за товар, і тільки потім отримує за свої послуги винагороду.

Посередник має право укладати договори субкомісії.

Субкомісіонери, також за комісію, реалізовуватимуть товар комітента. За дії субкомісіонера перед комітентом відповідає посередник. Можливість залучати субкомісіонерів треба передбачити в договорі.

Не варто займатися посередництвом без письмового договору, це ризиковано: комісіонер може залишитися без винагороди, а комітент — без товару. 

Предмет договору

Предмет договору комісії визначає:

 • що повинен зробити комісіонер: продати товар або, навпаки, купити його за дорученням комітента;
 • точне найменування товару і кількість;
 • вартість, за якою товар має бути проданий/куплений;
 • строки, у які комісіонер повинен виконати це зобов'язання, а комітент заплатити.

Може знадобитися додаткова інформація про товар: бренд, виробник, точні характеристики тощо.

Наприклад, якщо йдеться про закупівлю товару, важливо погодити в договорі вимоги до якості й комплектації.

Якщо позицій багато, асортимент великий, а вартість різна, цю інформацію не обов'язково вказувати в договорі, а можна зафіксувати в додатку.

Можна обумовити обмеження стосовно території діяльності комісіонера — регіон, місто, країна. Це актуально, якщо комітент укладає договори з посередниками в різних регіонах.

Комісіонер може захотіти для себе ексклюзивне право роботи з комітентом на якійсь території або з певним товаром. Якщо право на ексклюзив прописано в договорі, комітент не зможе домовитися про продаж своїх товарів з іншими посередниками. А якщо зробить це, його можна буде притягнути до відповідальності, яку теж слід прописати в договорі.

Комісійна винагорода

Буде це відсоток чи фіксована сума — сторони домовляються заздалегідь і фіксують у договорі.

Якщо домовилися про відсоток, пропишіть порядок і способи визначення цієї суми. Зазвичай це відсоток від вартості проданого товару плюс компенсація витрат, понесених у процесі продажу.

Розмір комісії залежить від товару — дорогий чи ні, роздрібна торгівля чи опт, тривалі продажі дорогих рішень чи, наприклад, охоронних систем тощо. Усе це є предметом домовленостей.

Розмір комісії залежить від багатьох нюансів: від складності товару, його базової ціни, сезонності, позиції постачальника. У будь-якому разі модель розрахунку комісії треба прикласти до договору.

Якщо комісійна плата включає оплату послуг комісіонера й оплату його витрат, чітко пропишіть:

 1. Які статті витрат комітент компенсує: транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, оренда складу для зберігання товарів тощо. І додайте формулювання «Інші витрати не підлягають відшкодуванню».
 2. Визначте обсяг витрат. Можна вказати діапазон або верхню межу, наприклад із формулюванням «не дорожче…». Щоб потім у списку витрат на компенсацію не спливли дорогі маркетингові послуги, послуги перевізника вартістю набагато вище від ринкової тощо. Обумовлену суму можна змінити навіть після підписання договору й оформити зміни у вигляді додаткової угоди, але тільки в тих випадках і на тих умовах, які спочатку погоджені з партнером.
 3. Які документи, що підтверджують витрати, повинен надати комісіонер.

У процесі продажу можуть виникнути додаткові витрати. Скажімо, чищення одягу, який клієнти забруднили під час приміряння, кур'єр забрав речі на доставку і зник. Закріпіть письмово, хто за це платить.

Вимоги до ціни реалізації

Продавати товар за рекомендованою комітентом ціною — обов'язкова умова договору комісії. Вона не обов'язково буде однаковою для всіх посередників, тому логічно передбачити в договорі пункт про те, що ціна реалізації не повинна бути вище, ніж для інших посередників, і тієї, за якою сам комітент реалізує свій товар.

Наприклад, посередник продає пальто за комісію 30% від вартості реалізації.

Ціна, за якою йому доручено продавати пальто, — 5 тис. грн, комісія посередника — 1,5 тис. грн, 3,5 тис. грн з однієї одиниці він має перерахувати постачальнику.

Якщо зробив знижку і продав дешевше 3 тис. грн, доведеться доплатити зі своєї кишені, продав дорожче — різницю передати комісіонеру.

За законом, якщо посередник здійснив продаж на більш вигідних умовах, аніж визначено комітентом, додатково отримана вигода належить комітенту (ч. 2 ст. 1014 ЦКУ).

Посередник може забрати частину такої додаткової виручки, але лише якщо це обумовили і прописали в договорі.

У разі торгівлі сезонними товарами, товарами з обмеженим строком придатності можна передбачити можливість знижок за повідомленням постачальника.

Виплата винагороди

Якщо для виконання своїх зобов'язань посередник має понести витрати, розумно передбачити передоплату; суму і подання підтвердних документів за цими витратами також слід обговорити.

Оплата за фактом надання послуги: раз на місяць протягом 15 днів після підписання акту або після продажу товару, якщо це довгострокові продажі.

Покупець може повернути посереднику куплений товар, тому важливо передбачити, за чий рахунок повернення. Або ж у договорі можна прописати, що гроші, отримані від покупця, постачальник відправить комітенту не раніше 15 днів після продажу.

Комісіонер може продавати товар комітента за готівку, пропишіть, як він передаватиме ці гроші.

Є два способи одержання комісії посередника.

 1. Посередник передає комісіонеру виручені гроші й сам утримує свою комісію. Єдинникам так робити не можна.
 2. Посередник передає всю виручену суму комітенту, а потім комітент перераховує йому винагороду. Цей спосіб підходить посередникам-єдинникам.

Робота посередника: звіт комісіонера, приймання та повернення товару

Передача товару

Передачу товару від комітента посереднику оформляють документально — актом приймання-передачі товару.

Важливо вказати якість і оцінну вартість, артикул та іншу інформацію. Якщо товар прийшов не в повній комплектації, з браком, пошкодився під час перевезення, все потрібно фіксувати. 

Строк дії договору

Строк дії договору встановлюється за домовленістю сторін, стартує з моменту підписання і не може бути меншим, ніж строк виконання зобов'язань за договором.

Автоматичне продовження строку дії. Цей пункт можна передбачити в договорі, щоб не підписувати новий.

Якщо строк договору закінчився, а протяг його дії були порушення, відповідальність за них сторони продовжують нести.

Права та обов'язки сторін

У цьому розділі описуєте дії сторін у рамках договору.

Загальна рекомендація — більше конкретики і менше розмитих і двозначних формулювань.

Як писати неправильно

Обов'язки комісіонера:

1. Комісіонер зобов'язується надати комітенту звіт, а також передати йому все отримане від третіх осіб внаслідок виконання даного договору.

Правильно

Обов'язки комісіонера:

1. Комісіонер зобов'язується надати комітенту звіт не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним.

1.1. У звіті повинно бути зазначено:

1.1.1 Кількість укладених договорів, їхня ціна;

1.1.2 Витрати, понесені Комісіонером у процесі виконання даного Договору;

1.1.3 Розмір комісійної плати комісіонера.

2. Комісіонер зобов'язується передати комітенту все отримане від третіх осіб внаслідок виконання даного договору, а саме:

2.1 Грошові кошти, отримані кКомісіонером від продажу товару комітента, перераховуються комісіонером на розрахунковий рахунок комітента не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним.

Що відноситься до прав комісіонера:

 • отримувати оплату за надані послуги відповідно до умов договору;
 • вимагати від замовника передання погодженої інформації (у т.ч.  документів), а також передання майна, що підлягає продажу (вказати спосіб передання);
 • за згодою комітента укласти договір субкомісії з третьою особою (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом;
 • право на компенсацію витрат, понесених комісіонером у процесі виконання даного договору;
 • відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіонер не міг попередньо запитати про це комітента або не отримав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер має повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок, щойно це стане можливим;
 • розірвати договір в односторонньому порядку в погодженому в договорі випадку.

До обов'язків комісіонера може відноситися:

 • надати послугу у встановленому обсязі та строк;
 • прийняти у комітента майно, що підлягає продажу;
 • оглянути передане майно, перевірити його якість і комплектність, впевнитися в його придатності для продажу;
 • у разі якщо при прийнятті від комітента майна будуть виявлені недостача або пошкодження, негайно сповістити про це комітента;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стала відомою під час надання послуг;
 • скласти і направити комітенту звіт комісіонера та акт приймання-передачі наданих послуг у погоджений строк.

До прав комітента може відноситися:

 • у будь-який момент відмовитися від договору за умови відшкодування комісіонеру збитків;
 • отримувати інформацію про хід виконання зобов'язань комісіонером відповідно до умов договору;
 • реалізовувати товари не тільки через комісіонера, а й за допомогою інших посередників, за винятком випадків, прямо зазначених у договорі.

До обов'язків комітента може відноситися:

 • передати інформацію (у т. ч. документи), а також майно, необхідне для надання послуг;
 • вчасно підписати та направити замовнику акт приймання-передачі наданих послуг або мотивовану відмову від його підписання;
 • не вимагати здійснення юридичних дій, що суперечать положенням законодавства;
 • повідомляти комісіонеру про будь-які зміни та події, що впливають на належне виконання послуг комісіонером;
 • оплатити послуги комісіонера в повному обсязі;
 • компенсувати виконавцю витрати, понесені ним до моменту настання неможливості надання послуги не з його вини.

Звіт комісіонера

Приймання і передача наданих послуг за договором комісії відбувається таким чином.

Комісіонер надає комітенту звіт і передає отримані гроші або товар (ч. 1 ст. 1022 ЦКУ). Складається акт надання послуг, і комітент виплачує винагороду.

Яка інформація має бути у звіті й у який строк його повинен надати комісіонер, краще передбачити заздалегідь. Звіт комісіонера — первинний документ, перелік обов'язкових реквізитів перерахований у п. 2 ст. 9 ЗУ «Про бухоблік».

Періодичність подання звіту встановлюється за домовленістю — раз на місяць, раз на квартал, протягом 20 днів після продажу, якщо маєте справу з тривалими угодами, наприклад продажем дорогого обладнання.

Коли комісіонер здійснює угоди від імені комітента, він надає йому послугу. А це означає, що потрібен документ — акт надання послуг. Саме у ньому і буде відображено інформацію про те, що комісіонер передав усе отримане за продаж товару в грошовій або матеріальній формі, і сума винагороди.

Звіт і акт потрібно зберігати мінімум 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складання якої використовувалися дані в цих документах (ч. 3 ст. 44 ПКУ). Також їх можуть вимагати податківці, коли проводитимуть перевірку (пп.пп. 16.1.5 і 85.4 ПКУ).

Обмін документами

Пропишіть, який спосіб обміну документами, як посередник буде відправляти звіт — поштою чи через спеціальне програмне забезпечення із накладенням ЕЦП, у яких випадках ціни на товар можуть бути змінені та як це оформляється тощо.

Відповідальність сторін

Штрафувати можна за будь-яку дію або бездіяльність у рамках договору.

Наприклад, за несвоєчасне надання звіту комісіонера, несвоєчасне передання грошей, прострочення передання товару, грошей, акту виконаних робіт тощо.

Відповідальність можна визначити у вигляді штрафу й відшкодування збитків (реальні збитки і/або упущена вигода).

Обов'язково вкажіть, що сплата штрафу та компенсація збитків не скасовує обов'язку виконати свої зобов'язання.

Що ще врахувати

 1. Щоб займатися посередницькою діяльністю, потрібні спеціальні КВЕДи (наприклад, групи 46.1 або 47.1).
 2. Усі зміни та доповнення до договору вносяться в письмовій формі та підписуються з двох сторін, у вигляді додатків або додаткових угод.
 3. Не забувайте пункт про конфіденційність, якщо передаєте інформацію конфіденційного характеру, зазвичай це прописують у розділі «Права та обов'язки сторін».
 4. У розділі «Терміни та визначення» розшифруйте специфічні поняття і терміни, щоб сторони однаково розуміли, про що йдеться. Наприклад, у договорі можна вказувати оцінну вартість переданого товару і вартість, за якою комітент доручає продати товар. Назвіть їх по-різному і дайте кожному визначення, щоб не заплутатися.
 5. Якщо укладаєте договір в електронній формі (ст.ст. 205207 ЦКУ), пропишіть можливість здійснення, підписання, укладення в електронному вигляді із застосуванням електронного підпису.

Форс-мажор

Форс-мажор — це обставина непереборної чинності, яку сторони не могли передбачити і через яку не можуть виконати свої зобов'язання. У договорах зазвичай передбачають звільнення від відповідальності у разі настання таких обставин.

Але з цього не випливає, що обов'язки взагалі можна буде не виконувати.

Пропишіть достатній строк для отримання документів, що підтверджують форс-мажор (зазвичай сертифікат ТППТоргово-промислова палата), на випадок ажіотажу.

 

Підписуйтеся тільки під тим, що розумієте.

Олександр Підворчан, юрист (pidvorchan@gmail.com)

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки