ПСП на двох роботах: які очікуються наслідки

05 лютого 2024 Стане у пригоді для: Підприємці на ЄП

Найманий співробітник вчинив порушення у плані процедури застосування податкової соціальної пільги (ПСППодаткова соціальна пільга) - він отримав її на двох роботах одночасно. 

Фіскали виявили проблему та повідомили про явне порушення наймачам. Що має зробити за подібних обставин наймач? Чи понесе він відповідальність за дії співробітника, які порушують законодавство? Чи буде відновлення ПСППодаткова соціальна пільга у подальшому у цього співробітника? Які справи з відновленням пільги, платою штрафів і недоїмки у плані податку на дохід фізосіб (ПДФО)? Давайте розумітися.

Податкова соціальна пільга надається для того, щоб зменшити можливість оподаткування, та величину ПДФО, що надходять із заробітної плати співробітника. Зрештою, розмір окладу, що видається на руки найманому співробітнику, буде більшим. Проте використати пільгу правомірно лише на одному робочому місці (див. п.п. 169.2.1 ПКУ). Вибирати, як застосовуватиметься ПСП, має право сам співробітник. 

Таким чином, він направляє наймачеві заяву про те, що саме на цьому місці роботи їм зроблено вибір застосувати ПСП.

Ми ж розуміємо варіант, коли це правило було порушено.Як оподатковується дохід сумісників

Хто нестиме відповідальність?

Що треба знати! Найманий працівник має право самостійно вибрати на якій із робіт він бажає застосування ПСП. Тому саме сам співробітник несе відповідальність за те, що чинить порушення процедури, також він і лише він (не наймач) стане об'єктом накладення штрафних санкцій.Логіка цього проста, адже його наймач навіть може не знати про те, що працівники працевлаштовані ще де-небудь, що вони на інших робочих місцях запустили процедуру використання ПСП. У постанові Верховного Суду від 15.02.2023 № 420/2114/22 чітко йдеться про такі випадки.

Наймач отримує від співробітників заяву про використання ПСП. Також працівник надає підтверджуючі папери, які перевіряє наймач, відзначаючи по можливості терміни дії та внаслідок чого використовується ПСП. Наймач повинен розраховувати оклад в такий спосіб, щоб його величина у процесі застосування ПСП була вище розміру доходу, що надає право на ПСП. Сам процес використання ПСП вказується в 4ДФ. Ці моменти окреслюють спектр обов'язків наймача.

А відстеженням того чи виконує співробітник правила щодо використання ПСП, що не входять до зони контролю наймача, займаються фіскали.

Як діятимуть фіскали?

Податківці здійснюють аналіз показників щодо податкової звітності (форми No 1ДФ, додатка 4ДФ до Податкового розрахунку), а також відомостей із документальних перевірок. При виявленні невідповідностей щодо використання ПСП співробітником, фіскали інформують наймача. Як це відбувається? 

Вони направляють Повідомлення про порушення застосування ПСП (далі Повідомлення про порушення) та позбавлення або відновлення прав платника податків. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом як особлива форма трудового договору

Цей процес регулюється наказом Міністерства фінансів від 19.05.2017 р. No 514.

Подібне оповіщення є врученим наймачеві:

  • юросіб, якщо направлена ​​посадовій особі під підпис або надіслана листом з повідомленням про вручення;
  • самозайнятій особі, за особистого вручення або її законного представника за адресою проживання або останнього відомого місця перебування з повідомленням про вручення.

Повідомлення було отримано. Що слідує далі?

Що робитиме наймач?

Для початку зазначимо, якщо співробітник порушив порядок використання ПСП, у плані її застосування до зарплати на кількох роботах, то останній втрачає право на ПСП у кожному з місць, де отримує дохід.

Необхідно знати! Можливість використання ПСП буде втрачається з того місяця, коли його виявили («заднім числом»), і по місяць, коли дане право на використання ПСП буде відновлено.

У такому варіанті слідом за отриманням повідомлення наймачеві потрібно:

  1. завершити застосування ПСП до зарплати співробітника;
  2. повідомити співробітника про виявлену фіскалами невідповідність;
  3. вирішити питання щодо погашення недоплаченої суми з ПДФО та штрафних санкцій.

Розкажемо про штрафи

У Податковому кодексі є розпорядження п.п. 169.1.4, з чого випливає, що співробітник, який порушив порядок використання ПСП, здатний відновити це право, коли направить заяву про відмову від даної пільги на адресу всіх наймачів та вкаже місяць, коли виявилося порушення.А ось вже з розгляду заяви наймачі нарахують і утримають релевантну суму недоплати ПДФО та штраф величиною 100% від суми подібної недоплати так, що якщо в планах у співробітника в майбутньому отримувати НЛ, потрібно, щоб він у довільній формі направив наймачам, які застосовували ПСП, заяву про відмову від пільги.

Зразковий текст заяви:

«1. У зв'язку з рішенням відновлення права на застосування податкової соціальної пільги прошу прийняти спрощену форму, починаючи з "___" _________ 2024 року моєї заяви про застосування податкової соціальної льготы.

2. Мені відомо, що відповідно до підпунктів 169.2.1 та 169.2.2 Податкового кодексу України для набуття права на отримання податкової пільги, пільгу необхідно самостійно визначити місце її застосування, подавши одному із роботодавців заяву про її застосування».

При отриманні заяви про відмову, наймачу слід розрахувати, нарахувати та утримати:

  • величину недоплати ПДФО;
  • штраф обсягом 100% суми цієї недоплати.

У разі відмови співробітника у наданні заяви про відмову на підставі Повідомлення про порушення необхідно розрахувати та утримати суму недоплати з ПДФО. Щодо штрафу, вважаємо, що у наймача відсутні підстави для його утримання.

Що особливо важливе! У п.п. 169.2.4 Податкового кодексу, та у п.5 Повідомлення про порушення сказано, що утримання штрафу проводиться відповідно до заяви співробітника, коли останній ухвалить рішення про поновлення права на пільгу.

Не забуваємо про лист ДФСУ від 01.12.2016 No 26495/6/99-99-17-01-15. У ньому сказано, що штраф величиною 100% від суми недоплати потрібно утримати незалежно від планів співробітника відновлювати своє право на отримання ПСП або відсутності останніх. Відповідно, найкращий варіант – переговорити зі співробітником і домовитися, щоб останній оформив заяву про відмову.

Розрахунки. На наш погляд, наскільки велика недоплата з ПДФО наймач виявляє під час перерахунку ПДФО за той період, коли співробітник безпідставно користувався пільгою. Визначивши суму недоплати, можна позначити суму штрафних санкцій. Призупинення трудового договору: умови та оформлення

Бухоблік. У змісті бухгалтерського обліку величину недоплаченого податку, яка утримується з окладу співробітника, відображаємо записом Дп 661 - Кт 641/ПДФО.

Щодо штрафу, вважаємо, що для цілей його обліку повинен бути введений особливий субрахунок, наприклад, 641/ПДФОштраф. Таким чином, відрахування суми штрафу з окладу вписуємо так: Дп 661 — Кт 641/ПДФЛштраф.

Утримання недоплати/штрафу

Суму з недоплати ПДФО та штрафу необхідно утримати за рахунок чергового нарахування прибутку співробітнику. Враховуємо розпорядження ст. 128 КзПП, де передбачено обмеження щодо суми відрахувань із зарплати співробітника. Наприклад, за кожної виплати зарплати сума всіх відрахування має перевищувати 20%, а певних варіантах, обумовлених законом, - 50% зарплати, яку слід виплатити.

Оскільки Податковий кодекс не передбачає, що в такому варіанті розмір відрахування може досягати 50%, відповідно наймач має право переказувати з доходу співробітника недоплату з ПДФО/штрафу в обсязі, який не буде вищим за 20%, суми, що належить до виплати.

Якщо величина недоплати перевищує цю суму, то залишок необхідно утримувати за рахунок оподатковуваних доходів місяців, що йдуть далі, доти, доки суму виявленої недоплати повністю не буде виплачено (п.п. 169.4.4 ПКУ).Коли співробітник бажає внести правки якнайшвидше, він передає наймачеві заяву з проханням утримати з його зарплати всю суму недоплати відразу, якщо величина зарплати дозволяє це зробити. Тоді немає потреби у дотриманні обмежень, передбачених у ст.128 КЗпП.

Що особливо важливе! За відсутності утримання недоплати та/або штрафу податковим агентом за рахунок доходу платника податків такі суми співробітник повинен внести до річної декларації, а також сплатити їх за свій рахунок.

Як відображати недоплати/штрафи, утримані наймачем?

4ДФ та недоплата/штраф

Як було зазначено вище, на наш погляд, сума недоплати ПДФО наймачем виявляється під час здійснення перерахунку. Відповідно, результат такого перерахунку потрібно відзначити у 4ДФ Податкового розрахунку за місяць, коли його за фактом було здійснено.

Наприклад, перерахунок ПДФО було проведено у серпні 2023. Значить у розд.I4ДФ за серпень за рядком із зарплатним доходом підвищуємо показники граф 4а та 4 на суму виявленої недоплати з ПДФО з урахуванням обмеження відрахувань у 20 %. Коли є перевищення розміру недоплати, залишок відображаємо в 4ДФ за наступні звітні періоди щодо його утримання з окладу співробітника.

Попередні періоди не вимагають корекції.

Такого висновку приходять і фіскали виходячи з документа від 28.12.2018 No 5457/А/99-99-13-01-01-14/ІПК .

Але на даний момент у категорії 103.25 БЗ знаходимо інше тлумачення. У ньому фіскали вимагають надсилати податковим агентом розрахунки для прояснення за періоди, коли виявилася невідповідність щодо умов застосування ПСП співробітником. Далі піддається корекції ПДФО.

Ми вважаємо, що такий порядок є помилковим. Адже щойно зазнають коригування попередні періоди, то з'являється заборгованість з ПДФО. Крім іншого, якщо співробітник ухвалить рішення про звільнення, не сплативши розмір недоплати/штрафу, яким чином його наймач має звітувати перед податківцями?Перевірка підприємця: які документи повинен мати на місці ФОП

Уточнюючі розрахунки слід надсилати у разі коригування помилок, здійснених податковим агентом. Втім наймач (податковий агент) у такій якості за фактом не вчинив жодних порушень. Порушення в плані застосування ПСП сталося з вини співробітника.

За фактом донарахування ПДФО в розрізі недоутриманих сум здійснюватиметься в актуальному звітному періоді, при врахуванні 20% обмеження, і обов'язок зі сплати також з'являтиметься актуальному звітному періоді.

Щодо штрафу 100% недоплати з ПДФО, який слід утримувати з прибутку співробітника, важливо враховувати таке.

Важливо знати! Законом не встановлено відображення в 4ДФ розрахунку сум штрафів, які застосовуються до працівника при порушенні норм використання ПСП. Про це йдеться у роз'ясненні 103.25 БЗ. Тому сума штрафу в 4ДФ відображенню не підлягає.

У випадку, якщо співробітник все виплатив і далі хоче використовувати ПСП. Розкажемо далі.

У який час право на ПСП буде відновлено?

Право на використання ПСП можна відновити з податкового місяця, що слідує за місяцем, коли недоплата з ПДФО та штраф будуть повною мірою внесені кожним наймачем (абзац другий п.п. 169.2.4 ПКУ).

Але у разі, якщо ПСП застосовується за кількома робочими місцями, наймач не обізнаний про погашення заборгованості з ПДФО та штрафних санкцій іншими наймачами та в який термін. Як дізнатися у фіскалів про те, що право на ПСП відновлено?

Тут ми радимо направити до Податкової служби запит із проханням про надання даних про поновлення права працівника на використання ПСП.

Цей запит потрібно формувати у вільній формі. Після отримання від фіскалів даних про відновлення права на ПСП, наймач має право знову застосовувати пільгу до зарплати працівника.

Висновок

Не завжди співробітники чесно поводяться під час трудової зайнятості. Це стосується і ПСП. Так співробітники, які нечесно ставляться до своїх обов'язків, можуть використовувати ПСП на кількох роботах одночасно.

Однак, при виявленні такого недотримання законів фіскалами, наслідки дуже неприємні. Однак якщо співробітник буде сумлінним, то він зможе відновити своє право на ПСП, погасивши всі санкції за своє порушення, а саме недоїмки з ПДФО та штраф.

Після закінчення цього такий працівник знову зможе застосовувати ПСП.

Наймачеві в такому разі не загрожують жодні штрафні санкції. Йому лише потрібно буде утримувати з доходів співробітника суму недоїмки з ПДФО та штрафу. 

Однак може бути не зовсім зрозуміло, як це відображати у звітності, але як це здійснити і в якій послідовності ви зможете дізнатися, перечитавши цей матеріал.

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки