Фінансові показники бізнесу: дохід, виручка, прибуток

29 травня 2020 Стане у пригоді для: Підприємці

Як розрізняти основні фінпоказники: виручку, дохід, оборот, прибуток: EBIT і EBITDA.

Запам'ятайте цей ланцюжок: доходи — виручка — валовий прибуток — операційний прибуток — прибуток до оподаткування — чистий прибуток.

Виручка

Виручка — це всі гроші, які ви отримали від ведення господарської діяльності: продажу товарів, надання послуг, виконання робіт. Готівкові та безготівкові.

При визначенні виручки не враховуються понесені витрати, адже, коли ми говоримо про виручку, маємо на увазі гроші, виручені за товари/послуги/роботи.

Після того як віднімете з виручки всі витрати й додасте інші доходи, у вас вийде чистий прибуток або збиток. Виручка може бути додатною або нульовою, але не від'ємною.

Виручка — основна складова доходу, але не єдина. У дохід, крім виручки від госпдіяльності, можна включати й оплати від продажу активів.

Наприклад: ви закрили напрям бізнесу — кав'ярні, продали дорогі кавові машини і холодильники: ці гроші можна віднести до виручки за період. Хочете мати уявлення про показники продажів і побачити чистий показник за основною діяльністю окремо — продаж обладнання віднесіть до окремої статті — виручка від продажу основних засобів.

Виручка і оборот (товарообіг) — одне і те саме. Якщо говорити про розрахунок виручки за відвантаженнями, якщо виручка обчислюється методом нарахування, тобто за відвантаженими товарами за період, і додаткових доходів не містить.

Власники бізнесів планують виручку на місяць, квартал і навіть на рік наперед. Розрахувати ці суми можна, знаючи такі параметри, як сезонність продажів, місяці застою та підвищеного попиту, обсяги й швидкість поставок товарів, продуктивність тощо.

А ще виручка — базовий показник у звіті про прибутки та збитки, з якого і починається розрахунок фінансового результату діяльності бізнесу. Виручку використовують при розрахунку таких показників, як середній чек, точка беззбитковості, маржинальність, рентабельність продажів, у «продажних» метриках.

Як розрахувати точку беззбитковості

Як розрахувати виручку

Є два методи розрахунку виручки: касовий і нарахування (за відвантаженням).

Касовим методом виручку визначаємо, коли підраховуємо її по грошах, що фактично надійшли на рахунок або в касу за певний період.

Наприклад, за місяць відвантажено товарів на 50 тис. грн, а фактично оплат від покупців надійшло 75 тис., у т. ч.  оплати з відстрочкою за минулі періоди. Виручка все одно 75 тис. грн.

Як порахувати виручку: підсумувати надходження за банківською випискою і готівку в касах, у програмах обліку розраховується автоматично.

Якщо ж оцінювати вартість реалізованих товарів за період, без урахування грошей, що надійшли у цьому періоді, — це розрахунок виручки за методом нарахування.

Приклад. За місяць ФОП відпустив товару на 200 тис. грн, а фактично оплати отримав 140 тис. грн у касу. Виручкою вважатиметься 200 тис. грн, тобто  вартість поставлених товарів.

Якщо ваш звіт про прибутки та збитки побудований методом нарахування, тоді і виручка повинна розраховуватися методом нарахування, для коректності показників.

Як порахувати: складіть суми всіх продажів за період (з файлу Excel або з програми обліку).

У загальному вигляді формула така: Виручка = ціна 1 од. товару × к-ть проданих товарів / обслужених клієнтів

Валова і чиста виручка. Валова виручка — це загальна сума оплат, що надійшли за товари, з урахуванням податків, акцизів, які потрібно сплатити до бюджету і які не є вашими грішми.

Чиста виручка — це сума без урахування податків, зборів і мит.

В управлінському звіті про прибутки та збитки підраховуйте і відображайте чисту виручку.

При розрахунку податків цей показник відіграє важливу роль: він бере участь у визначенні доходів ФОП і підприємств як основна частина. А у випадках, коли виручка дорівнює загальному доходу за період, це єдиний показник доходу у формулі.

Дохід

Виручка — це основна частина доходу, а дохід завжди або дорівнює виручці або більше, але ніколи не буває менше.

Дохід — це сукупність усіх надходжень, які ваш бізнес отримав у звітному періоді. Це поняття ширше, ніж «виручка». Адже, крім оплат від основної діяльності, до доходу входять такі надходження, як відсотки за депозитами, компенсації (неустойка) від клієнтів за договорами за порушення умов, позики, фіндопомога, інвестиції та різні незаплановані надходження.

Наприклад, підрядник порушив строки виконання договору, за договором він має заплатити штраф і неустойку. Це ваш незапланований дохід не від госпдіяльності.

Дохід = виручка + інші доходи (Цей показник складно спланувати, на відміну від виручки.)

Дохід часто прирівнюють до виручки — це коректно, але тільки у випадках, коли не було інших надходжень, окрім оплат за основною діяльністю.

А от дохід і прибуток — різні поняття. Дохід містить у собі прибуток, якщо бізнес спрацював у плюс; а якщо витрати перевищують доходи, тоді компанія дохід отримала, а прибуток — ні.

Дохід з метою оподаткування

Дохід — один з основних параметрів при розрахунку податків.

  1. На загальній системі податки розраховуються із чистого доходу: оподатковуються не всі гроші, які заробив СПД, а тільки те, що залишилося після оплати витрат на ведення діяльності, пов'язаних з одержанням доходу. Діє принцип: дохід мінус витрати.
  2. На спрощеній системі такий показник, як витрати, не враховується. А дохід дорівнює виручці. Дохід — це база для розрахунку єдиного податку для 3-ї групи, виходячи з доходу встановлюються ліміти перебування на групах ЄП.

У звіті про доходи і витрати бере участь ця величина, як сукупність усіх доходів компанії.

Управлінський звіт про доходи та витрати

Загальна риса виручки, доходу та обороту — це «валові» величини, вони не враховують витрат бізнесу.

Прибуток

Прибуток — це позитивний фінансовий результат діяльності бізнесу або частина доходу, яка залишається після вирахування з нього всіх витрат.

Вам треба запам'ятати, що прибуток — це не дохід, прибуток завжди суттєво менший за дохід, його може і зовсім не бути.

На відміну від виручки та доходу, прибуток враховує видатки компанії та є «сухим залишком», з якого виплачуються потім дивіденди.

Формула розрахунку: Прибуток = доходи − втрати

Якщо значення додатне, виходить, прибуток у звітному періоді є, від'ємне — це збиток.

Види прибутку

Валовий прибуток. Це перший і найбільш узагальнений показник прибутку. Говорить про те, скільки вийде прибутку, якщо від виручки відняти всі витрати, прямо пов'язані з виробництвом проданого товару (собівартість) або виконанням послуг. Цей показник бере участь у P&L.

Валовий прибуток = виручка − собівартість

Після розрахунку зрозуміло, скільки прибутку приніс проданий товар, але це ще не та сума, якою можна вільно розпоряджатися.

Є низка витрат, які прямо не пов'язані з товаром, але потрібні для забезпечення життєдіяльності компанії: оренда приміщень, комунальні, зарплати, реклама, РКОРозрахунково-касове обслуговування.

Якщо відняти від валового прибутку всі постійні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності, вийде операційний прибуток (від основної діяльності).

Операційний прибуток = валовий прибуток − витрати постійні

Операційний прибуток показує, скільки прибутку отримала компанія після оплати всіх витрат, пов'язаних з основною діяльністю.

Крім основної діяльності, є ряд інших доходів і витрат, які слід врахувати: виплата відсотків за кредитом, повернення фіндопомоги, нараховані відсотки за депозитом, інші одноразові доходи та витрати. Вони сидять в операційному прибутку, і їх слід врахувати при розрахунку такого показника, як прибуток до оподаткування.

Прибуток до оподаткування = операційний прибуток − інші витрати + інші доходи

Він показує, що компанія спрацювала у звітному періоді в плюс і виконала свої основні цілі — отримала прибуток.

Із прибутку до оподаткування потрібно відняти податки, щоб порахувати чистий прибуток. Це підсумковий показник прибутку, який говорить про те, скільки грошей у вас залишилося після всіх виплат. Цією сумою ви можете розпоряджатися: виплатити дивіденди, залишити в бізнесі або інвестувати в інші напрями.

Чистий прибуток = прибуток до оподаткування − податки/збори − амортизація

У зв'язку з прибутком згадують такі показники, як EBIT і EBITDA. Це показники прибутку, які цікавлять інвесторів для оцінки діяльності компанії: чи варто в неї інвестувати.

Банки теж запитують цей показник, щоб прийняти рішення про видачу кредиту. Це «оцінка» компанії, показник того, наскільки успішно вона веде діяльність, чи може обслуговувати борги. Якщо значення від'ємне — бізнес збитковий і навряд чи ви залучите фінансування.

EBIT — це прибуток до сплати податків і зобов'язань у вигляді сплати відсотків (наприклад, ви платите кредиторам щомісяця % за кредитом). По суті це те саме, що й прибуток до оподаткування, якщо у компанії немає боргів.

EBIT = чистий прибуток + податки + виплата %

Якщо нараховуєте амортизацію, тоді, додавши її до EBIT, отримаєте EBITDA.

EBITDA = EBIT + амортизація

Кожний бізнес обчислює фінпараметри під себе. Згадані показники — це кістяк звіту про прибутки та збитки, вони розраховуються в ньому і є основою для розрахунків різних фінансових коефіцієнтів для аналізу. У нашій статті про P&L можна знайти приклад і дізнатися принцип розрахунку.

Автор: Олександра Джуріло, фінансовий аналітик

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки