Особливості захисту прав інтелектуальної власності у суді

20 травня 2024 Стане у пригоді для: Підприємці

Особливості захисту прав інтелектуальної власності у суді

У сучасному конкурентному середовищі захист прав інтелектуальної власності стає невід'ємною частиною стратегії визначення та розрізнення товарів та послуг компаній. Метою власників інтелектуальної власності стає забезпечення ексклюзивної експлуатації торгових марок, а також захист свого унікального бренду та інвестицій.Рахунок підприємця: в якому банку найвигідніше відкрити рахунок ФОП, як не платити комісію за обслуговування

Обсяг правової охорони торгової марки обчислюється наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів та послуг, якщо інше не обумовлюється законом (стаття 494 ​​ЦК України).

Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право заборонити іншим особам експлуатувати без його акцепту, якщо інше не обумовлюється цим законом:

  • позначення, тотожне із зареєстрованою торговою маркою щодо наведених у свідоцтві товарів та послуг;
  • позначення тотожно із зареєстрованою торговою маркою, якщо в результаті такого використання це позначення та торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговою маркою;
  • позначення, схоже з торговою маркою, щодо товарів та послуг, споріднених з наведеним у свідоцтві, тощо.

Отже, основною підставою виникнення авторського права та суміжних майнових прав є правочин - створення твору, виконання, виготовлення фонограми (відеозапису) та перша трансляція передачі (програми) організацією мовлення.Вихідною підставою для отримання права інтелектуальної власності на об'єкти є правовий склад, що формується із двох елементів:

  1. Створення об'єктів, які відповідають вимогам законодавства.
  2. Державна реєстрація прав інтелектуальної власності відповідні об'єкти.

Відповідно до визначення торгової марки, її функцією є здатність розрізняти товари чи послуги різних осіб, тобто. Розрізняльна здатність проявляється у приведенні певних унікальних характеристик, що дозволяють споживачеві відрізняти товари чи послуги одних осіб серед інших, які мають схожі товари чи послуги.

На практиці щодо захисту порушеного виключного права на торговельну марку звертається правовласник такої торгової марки (стаття 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг"). Однак, якщо торгова марка передається третій особі для використання (на підставі укладеного ліцензійного договору), така особа також може звертатися з метою поновлення порушених прав. Так, однією з умов успішного вирішення справи в суді є, зокрема, дотримання алгоритму та порядку встановлення фактичних обставин, доводів та заперечень, якими сторони обґрунтовують свою позицію. На практиці учасникам спору недостатньо наведення аргументів у своїх позиціях, важливі саме докази (або їх відсутність).Etsy – основні аспекти роботи з платформою та оподаткування отриманих доходів

Усі юридично значимі факти, складові предмет доказування, формуються з підстав вимог і заперечень сторін і норм матеріального права.Підстави вимог та заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доведення у справі, який може змінюватись у процесі його розгляду (правову позицію викладено у постанові об'єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.07.2019 у справі No 910/4994/18).

Так, згідно з висновком Великої Палати Верховного Суду, викладеним у постанові від 18.03.2020 у справі No 129/1033/13-ц, принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доведення на сторони. У той же час, цей принцип не створює для суду зобов'язання вважати доведеною та встановленою обставину, про яку затверджує сторона. Отже, певна обставина не може вважатися доведеною, поки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу принцип змагальності втрачає сенс.

Верховний Суд акцентує увагу на тому, що позивач як особа, яка вважає, що його право порушено самостійно, визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. господарський суд (ухвала Верховного Суду від 05.12.2023 у справі No 922/527/23).

Отже, в частині доказування відповідно до позиції Верховного Суду, викладеної неодноразово у своїх рішеннях, з усіх доказів, що є у справі, суд повинен приймати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення тільки ті з доказів, які мають зв'язок з фактами, що підлягають встановленню при вирішенні спору. .Можемо зробити висновок, що сторони повинні надавати докази та відповідні докази на підтвердження своєї аргументації, і відповідні докази мають стосуватися обставин, які мають бути встановлені судом. Інші докази не підлягають оцінці судом, оскільки такі докази стосуються обставин спору, тобто належність доказів нерозривно пов'язані з предметом доказування у справі.

При цьому сторони, іноді, зловживаючи своїми процесуальними правами, захаращують судову справу доказами, що не стосуються спору, або надають аргументи, які не об'єднуються на належних та допустимих доказах, або переводять обов'язок доведення на інший бік.

Неповне дослідження обставин, що входять у предмет доведення, може спричинити направлення справи на новий розгляд, що, звичайно, не сприяє оперативному вирішенню судової справи. Так, наприклад, Верховний Суд у своїй ухвалі від 05.12.2023 у справі No 922/527/23 зазначив, що судам належить встановити:

  • яких саме об'єктів авторського права стосується суперечка;
  • до якої категорії творів належать об'єкти авторського права;
  • кому належать майнові авторські права на спірні об'єкти авторського права;
  • чи має місце факт порушення прав інтелектуальної власності;
  • чи існують підстави для стягнення компенсації тощо.

Зважаючи на юридичну природу торгової марки необхідною умовою її належного застосування вважається саме використання власником зареєстрованої торгової марки для товарів та послуг, наведених у свідоцтві (Постанова Верховного Суду від 06.04.2023 у справі No 910/5815/21).

Верховний Суд у ухвалі від 15 грудня 2020 р. у справі No 914/1667/18 зазначив, що наявність у знака оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається за цим знаком.Демобілізований ФОП: що платити, як звітувати?

Подібність до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створює знаки для товарів та послуг. Графічного елемента достатньо, щоб унеможливити подібність. Ступінь фонетичної схожості у деяких випадках є менш важливим фактом, оскільки при покупці товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що означає товар. Споживач приймає упаковку і аналізує слова окремо.

Ефективний захист прав власника свідоцтва за завдані майнові збитки може бути досягнутий шляхом компенсації шкоди або виплати компенсації за моральну шкоду. Це також може включати усунення незаконного використання торгової марки або схожого позначення з товару, його упаковки або зображень, які можуть сплутати споживачів, а також заборона використання подібної марки, що може призвести до сплутування.

При цьому головне та ключове значення для вирішення судової справи має правильний вибір адекватних заходів захисту прав на торгову марку, їх обґрунтування та подання до суду достовірних доказів, що включають відповідність марки критеріям правового захисту, її самостійне використання, факти порушення прав іншою особою, уявлення споживачів про торгової марки та інше.

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки