Декларація про доходи підприємця на загальній системі Втратила актуальність

15 січня 2019 Стане у пригоді для: Підприємці на ЗС

ФОП на загальній системі раз на рік подають декларацію про майновий стан і доходи. 

Декларація про доходи підприємця на загальній системі

У ній звітують перед податковою про свої підприємницькі доходи й доходи фізособи.

Декларація ФОП на загальній системі (Додаток Ф2)

У які строки подавати

Подавати декларацію про доходи на загальній системі треба після закінчення звітного року, на це ви маєте 40 днів.

Якщо останній день подання вихідний, він переноситься на наступний за ним робочий (п. 49.20 ПКУ). Так, якщо працювали на ЗСЗагальна система оподаткування увесь 2018 рік, подати декларацію треба включно до 11 лютого.

Зареєструвалися підприємцем або перейшли на загальну систему зі спрощеної. Першу декларацію про доходи подаєте за квартал, коли почали працювати на ЗС (пп. 177.5.2 ПКУ). Строк подання: 40 календарних днів після закінчення такого кварталу.

Наприклад, якщо стали загальносистемником у серпні, подати декларацію треба у строк подання звітності за третій квартал — до 9 листопада.

А якщо на загальну систему перейшли в IV кварталі 2018 року, то декларацію подавайте до 11 лютого, вона прирівнюється до річної (консультація в ЗІРЗагальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс податкової, підкатегорія 104.09).

Перейшли із загальної системи на спрощену. За період роботи на загальній системі подати декларацію треба після закінчення останнього кварталу роботи на ЗС (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.09).

Закрили ФОПФізична особа — підприємець — декларацію подаєте протягом 30 календарних днів від дня, коли зареєстрували припинення підприємницької діяльності в держреєстратора (п. 177.11 ПКУ).

Які доходи показувати

Загальносистемники показують у декларації всі доходи за рік — і підприємницькі, і «громадянські» — що отримали як фізособа: зарплату, гроші від продажу квартири, гаража чи машини, іноземні та інші доходи.

Треба вказати й доходи, які не оподатковуються ПДФОПодаток на доходи фізичних осіб, наприклад якщо працювали на спрощеній системі, треба показати зароблені в цей період суми.

В останньому розділі декларації вказують відомості про нерухомість і рухоме майно. І про те, яким володієте як фізособа, і про те, що оренді. Цей розділ заповнюють, лише коли подають річну декларацію (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.09).

Підприємець без доходу на ЗС

Підприємці, які не ведуть діяльності й не отримували доходів як фізособа протягом року, можуть не подавати ні декларацію, ні додаток Ф2 (п. 49.2 ПКУ, консультація в ЗІР, підкатегорія 104.09). Але таке трапляється рідко, адже якісь доходи все-таки мали бути. Тому подайте декларацію, щоб не заробити штраф.

Якщо за рік не було підприємницьких доходів, але отримували, приміром, зарплату як найманий працівник або інші доходи в Україні й за кордоном, ці гроші треба відобразити в декларації. А в додатку Ф2 в усіх графах поставити прочерки або не заповнювати його, якщо подаєте онлайн.

Правила заповнення

 1. Суми вказувати в гривнях із копійками.
 2. Якщо якийсь рядок не заповнюється, у паперовій декларації поставте прочерки, в електронній не заповнюйте ці рядки.
 3. Додаток до декларації без інформації про доходи (витрати) і розрахунку не подають.
 4. Заповнювати треба декларацію про доходи й додаток Ф2. Додатки без декларації не подають — вони без неї недійсні.

Як заповнити додаток Ф2

Для підприємців на ЗС у декларації про доходи передбачений додаток Ф2, у ньому ви розраховуєте свої зобов'язання з ПДФО і військового збору. І якщо у звітному році у вас були підприємницькі доходи й витрати, подати його потрібно разом із декларацією.

Заповнюють додаток на основі даних у книзі доходів і витрат.

Шапка додатка заповнюється так само, як розділ загальних відомостей у декларації: вказують РНОКППРеєстраційний номер облікової картки платника податків, тип і звітний період.

Розділ I. Указують підприємницькі доходи й витрати. Заповнювати ці дані треба за кожним видом діяльності окремо: КВЕД, сума доходу й витрати за цим КВЕДом.

Що часто викликає труднощі. Підприємці, які отримують доходи за різними КВЕДами, до книги обліку вносять доходи й витрати єдиною сумою за день і не ділять їх за видами діяльності. А щоб заповнити Ф2, треба повозитися й перерозподілити доходи й витрати, як вимагає п. 3 розділу IV Інструкції Мінфіну № 859.

Доходи підприємця на загальній системі

Що робити? Перерозподілити або розподілити суми на свій розсуд, але так, щоб дані в книзі збігалися з річною сумою всіх доходів у розділі I. Щоправда, такий перерозподіл у ПКУ не передбачений, але, що важливо, за це не штрафують.

Як перерозподілити: відсортувати доходи й витрати за видами діяльності. У вас залишаться витрати, які не можна віднести до якогось із КВЕДів. Їх можна розподілити пропорційно доходу.

Наприклад, у 2018 році ФОП мав доходи за КВЕДами:

47.99Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами – доходи 50 тис. грн, витрати 30 тис. грн;
46.49Оптова торгівля товарами господарського призначення – доходи 78 тис. грн, витрати 40 тис. грн;
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — доходи 144 тис. грн, витрати 24 тис. грн;
усього — 272 тис. грн доходів і 94 тис. грн витрат.

Витрати на зв'язок, оренду складу, РКО, РРОРеєстратор розрахункових операцій (касовий апарат). тощо — ще 48 тис. грн. Цю суму розподіляємо пропорційно питомій вазі доходів.

Обчислимо питому вагу доходів за КВЕДами:

47.99 — 18% (50/272);
46.49 — 29% (78/272);
68.20 — 53% (144/272);
усього — 100%.

48 тис. грн розподіляємо пропорційно:

47.99 — 8640 грн (18% × 48);
46.49 — 13920 грн (29% × 48);
68.20 — 25440 грн (53% × 48);
усього — 48 тис. грн.

У розділі I запишіть ці суми в графі 7 напроти кожного виду діяльності, після чого врахуємо їх у загальній сумі витрат для визначення чистого доходу в графі 9.

Витрати підприємця на загальній системі

Ви можете обрати свій спосіб розподілу витрат і видати наказ про це. Тоді до вас точно ніхто не зможе прискіпатися.

Розібралися з витратами, у графі 9 обчисліть чистий дохід (доходи із графи 4 мінус витрати із граф 5–8). Ще треба підбити загальну суму по кожній графі, й отримаєте загальну суму чистого доходу за рік. Її ви перенесете в графу 3 рядка 10.7 декларації.

У графі 9 може вийти сума з мінусом — збиток, її не записують, а ставлять прочерк (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.09). Так само вчиняють, якщо вийшов збиток тільки за якимось одним видом діяльності: у графі 9 ставлять прочерк напроти нього.

У розділі II додатка Ф2 розраховують амортизацію. Роблять це лише ті підприємці, які вели облік за кожним об'єктом. Сюди ви перенесете облікову інформацію:

 • у графи 3–4 — вартість об'єкта основних засобів або нематеріальних активів;
 • у графу 5 — розрахунок річної суми амортизації. Розраховану суму амортизації перенесіть у графу 1 розділу I.

Розділ III — обчислюємо зобов'язання з ПДФО й ВЗ. Протягом року ви платили авансові платежі з ПДФО, тепер вам треба доплатити податок за підсумками року й сплатити військовий збір із чистого доходу, за ним немає авансових платежів, він платиться раз на рік. Заплатити маєте після подання декларації.

Рядок 1.1 — розрахунок ПДФО: чистий дохід із графи 9 «Усього» розділу I множимо на 18% — ставку ПДФО.

1.2 — заповнюють ФОП, які протягом року припинили діяльність: укажіть самостійно розрахований ПДФО.

1.3 — авансові платежі з ПДФО, які сплачували протягом року за результатами I, II й III кварталів.

1.4 — тут зазначають лише переплату з ПДФО, її можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів або повернути. Як обчислювати: ПДФО за підсумками року (рядок 1.1) мінус сума авансових платежів (рядок 1.3):

— якщо вийшла сума зі знаком «−», її треба вказувати без мінуса;

— якщо вийде позитивна різниця (рядок 1.1 − рядок 1.3), це саме та сума, яку маєте доплатити за результатами річної декларації з підприємницького доходу.

1.5 — підсумкова сума ПДФО за рік, вона дорівнює сумі в рядку 1.1. Якщо протягом року закрили ФОП — від суми з рядка 1.1 віднімають суму з рядка 1.2.

Підприємець на загальній системі

Підсумкову суму ПДФО переносять у графу 6 рядка 10.7.

У рядках 2.1–2.3 аналогічно розраховують військовий збір. Його сплачують раз на рік за підсумками подання декларації. У рядку 2.1 указують суму, яка вийде після множення ставки ВЗ 1,5% на чистий дохід (додатне значення із графи 9 «Усього» розділу I).

Якщо припинили діяльність цього року, заповніть іще рядок 2.2.

До рядка 2.3 перенесіть суму ВЗ із 2.1. Якщо діяльність припиняли: 2.1−2.2.

Цю суму треба перенести до графи 7 рядка 10.7 декларації.

ВЗ потрібно сплатити до бюджету за результатами декларації.

Розділ ІV додатка Ф2 заповнюєте, тільки якщо вели протягом року ще й незалежну професійну діяльність. Він заповнюється за тим самим принципом, що й розділ I. Також у цьому випадку треба заповнити розділ V, підсумкові суми переносять до рядка 10.8.

Загальні відомості декларації

Це розділ I декларації. У полі 1 укажіть тип декларації — «звітна», якщо подаєте вперше. Якщо вже після відправлення знайдете в ній помилки, до останнього дня подання їх можна виправити й подати ще одну декларацію з типом «звітна нова». Остання подана декларація вважатиметься правильною.

Декларацію з типом «уточнююча» подають, якщо треба виправити помилку, але строки подання минули.

Поле 2 — рік, за який подаєте декларацію. Квартал указують, якщо почали працювати на ЗС протягом року й подаєте декларацію за квартал. Якщо подаєте уточнюючу декларацію, в цьому пункті вказуєте період, за який її подаєте.

Поля 3–7: це ПІБ і РНОКПП підприємця, податкова й поштова адреса, ДПІ, в яку подаєте декларацію, тут указуєте, що ви є резидентом. Заповнюєте самостійно або через уповноважену особу.

У полі 8 позначка має бути напроти категорії «підприємець».

Якщо подаєте звітність після того як закрили ФОП, тут потрібно вказати дату, на яку зареєстровано припинення діяльності держреєстратором.

Як заповнити розділ 2 декларації

Декларацію заповнювати обов'язково, якщо протягом року отримували непідприємницькі доходи в Україні й іноземні доходи. Розберімо, які рядки треба заповнювати.

Рядок 10.1 — працювали за наймом й отримували зарплату або отримали дохід як виконавець за договором ЦПХДоговір цивільно-правового характеру, що уклали як фізособа.

10.2 — продали нерухомість чи авто.

10.3 — отримували дохід від здавання в оренду чи суборенду майна: квартири, будинку, офісу, обладнання, транспорту тощо.

10.4 — інвестиційний прибуток (наприклад, продали свою частку в компанії), заповнюєте також додаток Ф1.

10.5 — отримали спадщину або вам подарували майно.

10.6 — якщо одержали іноземний дохід, наприклад працювали за кордоном або вам надійшли гроші з-за кордону.

10.7 — це чистий підприємницький дохід за рік, його ви вказали в додатку Ф2: додатне значення графи 9 рядка 1 «Усього» розділу I.

10.8 — був дохід від ведення незалежної професійної діяльності.

10.9 — отримували інші доходи, у тому числі у вигляді додаткового блага: подарунки, допомогу, гроші тощо — усе, що не пов'язано з оплатою праці.

Для кожного рядка треба заповнити інформацію у графах:

 • 3 — суму доходу за рік разом із податками, які з нього утримали;
 • 4 — ПДФО, вже утриманий і сплачений вашим податковим агентом:
 • 5 — військовий збір, утриманий і сплачений податковим агентом;
 • 6 — ПДФО 18% за рік — ваше зобов'язання, яке маєте сплатити ви;
 • 7 — ВЗ за рік — теж ваше зобов'язання.

У рядку 10 має вийти загальна сума доходу, ПДФО та ВЗ: ваші зобов'язання за підсумками року та суми, сплачені вашим податковим агентом.

Якщо протягом року ви отримували доходи, що не оподатковуються, або з яких уже були сплачені податки, заповнюйте розділ III декларації:

— рядок 11.1 — якщо працювали на спрощеній системі;
— рядок 11.2 — якщо продали (обміняли) нерухомість або рухоме майно;
— рядок 11.3 — отримали будь-які інші доходи, що не підлягають оподаткуванню за результатами декларації.

Розділ ІV «Загальна сума річного доходу»: у рядку 12 підраховуєте загальну суму річного доходу — рядок 10 + рядок 11.

Якщо у звітному періоді у вас були підстави для податкової знижки, перелічіть їх у розділі V декларації. Податкову знижку надають після подання декларації.

У розділі VI треба зафіксувати підсумкові зобов'язання з ПДФО й ВЗ.

Загальну суму ПДФО (графа 6 рядка 10) указують у рядку 18. Від неї віднімають суми, які зменшують ПДФО, — податкову знижку, повернення або зменшення податків (рядки 19, 20, 21) і записують у рядку 22.1. Якщо сума ПДФО додатна, її треба сплатити до бюджету. І в рядку 22.2 — якщо від’ємна, переплату можете повернути.

Якщо у вас не було підстав для зменшення ПДФО, до рядка 22.1 потрапить сума з рядка 18.

Розрахунок ВЗ. Суму ВЗ із графи 7 рядка 10 переносять у рядок 23.1.

ПДФО і ВЗ (за мінусом сплачених авансових платежів із рядка 1.3 розділу III додатка Ф2) треба буде сплатити за результатами декларації протягом 10 днів після її подання — до 19 лютого.

Як виправити помилки

Якщо подали декларацію, самостійно знайшли в ній помилку, а строки подання звітності вже скінчилися, помилку можна виправити в поточному звіті або подати уточнюючу декларацію окремим документом.

Щоправда, якщо через помилку недоплатили ПДФО чи ВЗ, доведеться заплатити штраф. Сума штрафу залежить від способу уточнення:

 • 3% від суми недоплати податку, якщо подаєте уточнюючу декларацію окремим документом;
 • 5% недоплати податку, якщо виправляєте в поточній декларації за рік.

Для подання уточнюючої декларації використовуйте ту форму, яка діє на момент подання (п. 50.1 ПКУ).

У розділі I у рядку 1 «Тип декларації» поставте позначку «уточнююча», а в рядку 2 виберіть звітний (податковий) період, який уточнюється.

Також треба заповнити розділ VII. Заповнюйте його так само, як у поточній декларації. Потрібно вказати суму, на яку збільшилась або, навпаки, зменшилася сума ПДФО чи ВЗ після виправлення цієї помилки.

Штраф. Треба розрахувати самостійно й указати в рядку 27. Якщо прострочили сплату податків більш ніж на 90 днів — то ще й суму пені в рядку 28.

Навіть якщо ви припинили діяльність, уточнюючу декларацію все одно можна подавати, бо ж ваші зобов'язання зі сплати податків не припинилися (консультація в ЗІР, підкатегорія 104.09).

Якщо не показали в декларації авансових платежів, можна подати уточнюючу декларацію. У розділі VII декларації вкажіть:

— рядок 24 — показник із рядка 22.1, або рядка 22.2, або рядка 23.1 із декларації звітного періоду, який уточнюється;
25 — сума авансових платежів, які розрахували й сплатили, але не відобразили у звітній декларації;
26.2 — розраховується за формулою: значення рядка 25 − значення рядка 24.

Як подати декларацію

В електронному вигляді подати декларацію можна через сервіс податкової — кабінет платника — або через онлайн-сервіси. Надіслати звіт потрібно не пізніше закінчення останньої години останнього дня подання звітності (п. 49.5 ПКУ). Ми радимо не чекати крайнього строку — сервери податкової можуть не приймати звіти, і тоді у вас не буде можливості здати звіт іншим способом.

Паперовий звіт можна здати особисто або через уповноважену особу до податкової за місцем прописки. Бланк декларації треба заповнити у двох екземплярах.

Поштою з повідомленням про вручення й описом вкладення. Надіслати маєте не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання (п. 49.5 ПКУ).

Штрафи за неподання й помилки

За кожне неподання декларації або недотримання строків буде штраф 340 грн.

Якщо протягом року вас за це штрафували, повторно заплатите вже 1020 грн. Плюс адмінштраф — від 51 до 136 грн, повторно протягом року — від 85 до 136 грн.

Нема оригіналів первинних документів, які підтверджують суми в декларації, — штраф 1020 грн.

Повторно не знайшлися документи — штраф 2040 грн.

Занизили суму чистого доходу в декларації, через що недоплатили ПДФО й ВЗ, і це виявили контролери — вони донарахують податки й накладуть штраф 25% від заниженої суми. Якщо така помилка повториться протягом 1095 днів, штраф буде вже 50% від цієї суми.

У декларації все показали правильно, але не сплатили вчасно податки — штраф залежить від строку прострочення сплати:

 • до 30 календарних днів — 10% несплаченої суми;
 • більше — 20% від тієї самої суми.

Ще за несвоєчасну сплату потрібно сплатити пеню, нараховують її на суму недоплати з податків, і штраф:

 • якщо недоплату знайшли контролери, пеню обчислюють від першого дня прострочення до дня сплати виходячи зі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен день;
 • якщо знайшли самі — з 91-го дня до дня сплати виходячи зі 100% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен день.

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки