Як скласти договір підряду

23 вересня 2020

Договором підряду оформляють роботи з переданням їх результату замовнику.

Як скласти договір підряду

Це все пов'язано з виготовленням, обробкою, переробкою, ремонтом та ін. роботами (ч. 2 ст. 837 ЦКУ).

Договір про надання послуг

Сторони договору

У договорі підряду це замовник і підрядник, це може бути: звичайна фізособа, юрособа, підприємець.

Якщо замовник — фізособа і замовляє роботи для власних потреб, укладаєте договір побутового підряду. На ваші правовідносини поширюється ЗУ «Про захист прав споживачів».

Що підприємець має знати про права покупців

Особливості такого договору:

 • договір є публічним;
 • підрядник не має права нав'язувати замовнику додаткові роботи чи послуги (ч. 1 ст. 867 ЦКУ);
 • підрядник зобов'язаний до укладення договору надати замовнику достовірну інформацію про види та особливості пропонованих робіт, ціну і форму оплати, а також повідомити замовнику на його прохання інші відомості, що стосуються договору (ст. 868 ЦКУ);
 • замовник у будь-який час до здачі йому роботи в односторонньому порядку може відмовитися від виконання договору, сплативши підряднику частину встановленої ціни пропорційно виконаній роботі (ч. 2 ст. 867 ЦКУ).

Виконавець може залучити до виконання договору субпідрядників, але відповідатиме за порушення все одно він.

Предмет договору підряду

Предмет договору визначає склад, вид і обсяг робіт, які слід виконати, а також результат, на одержання якого розраховує замовник. Буває, що неможливо вказати склад, вид і обсяг робіт у предметі договору, тоді їх виносять у технічну документацію/техзавдання.

Якщо за договором техзавдання розробляється після його підписання, опишіть у договорі порядок надання та погодження документа:

 • хто складає ТЗ;
 • строк і вартість складання;
 • вимоги до форми та змісту;
 • як відбувається погодження ТЗ.

Якщо склад і обсяг робіт буде змінюватися, пропишіть, за яких умов (наприклад, внесення змін до проектної документації), а також місце (адресу) виконання робіт.

Ціна

Встановлюється за домовленістю сторін: фіксована або описується порядок і спосіб її визначення.

Якщо за договором виконуються різні види робіт, значні за обсягом — ціну визначають у кошторисі. Вкажіть, чи можлива зміна кошторису, якщо так, то за яких умов (наприклад, зміна вартості матеріалів, додаткові роботи, зміна податкового законодавства тощо). Зміни оформляють повідомленням про перевищення кошторису з наступним внесенням змін до нього.

Спосіб оплати

За свою роботу підрядник отримує винагороду. Вкажіть строк оплати, з якого моменту він розраховується.

Договір ЦПХ з підприємцем

Передоплата та оплата частинами: якщо ви виконавець, наполягайте на такому варіанті, особливо якщо при виконанні договору є витрати на закупівлю матеріалів, проїзд тощо, до того ж уже виконані роботи не можна повернути, на відміну від товару.

Оплата за фактом виконання робіт — вигідна замовнику, гроші довше залишаються в обороті.

Розрахунки з контрагентами: передоплата, відстрочення платежу, оплата частинами

Якщо в процесі виконання робіт використовується електроенергія, вода тощо, вкажіть, хто оплачує.

Можна вказати ціну робіт у прив'язці до долара США або євро.

Взагалі за законом грошові зобов'язання повинні виконуватися в гривні (ч. 1 ст. 533 ЦКУ), але допускається використання грошового еквівалента у валюті (ч. 2 ст. 524 ЦКУ).

У такому разі замовник платитиме в гривнях, але за курсом валюти на день платежу. Також можна передбачити можливість перерахунку, якщо гривня подешевшала відносно долара США на значний відсоток.

Договори ЦПХ з фізичними особами

Строк дії

Це час, протягом якого існують зобов'язання сторін за договором. Він не може бути меншим, ніж строк виконання зобов'язань за договором.

Строк договору встановлюється за домовленістю сторін і починається з моменту підписання.

При довгостроковій співпраці передбачають пункт про автоматичне продовження договору після закінчення на той самий строк, щоб не підписувати новий.

Після закінчення строку дії договору сторони не звільняються від відповідальності за його порушення, які мали місце під час його дії.

Інструмент і матеріали

Важливо вказати, які матеріали, обладнання, техніка використовуються в роботі, хто, як і в якій кількості їх надає. Що ще врахувати:

 1. Яким стандартам якості мають відповідати матеріали, обладнання тощо і якими документами, у якому порядку це треба підтверджувати.
 2. Чи повинен підрядник погоджувати із замовником постачальників матеріалів.
 3. Хто несе ризик в разі випадкової загибелі або псування матеріалів, обладнання тощо.
 4. Чи потрібен звіт про використання матеріалу: які норми витрати переданих матеріалів, строки повернення залишків.
 5. Що робити з відходами.
 6. Охорона: особливо важливо передбачити цей момент, якщо ви виконавець і йдеться про ремонтні або будівельні роботи: де зберігаються інструменти, як організована їхня охорона, порядок доступу, якщо роботи виконуються на об'єкті замовника. Крадіжки інструментів досить часта проблема, якщо у замовника працює кілька підрядників. А саме зникнення інструментів і матеріалів може з'їсти значну частину прибутку від угоди.
 7. Передання інструмента: коли замовник надає інструменти на поворотній основі підряднику, оформляйте актом приймання-передачі із зазначенням їх оціночної вартості. Передбачте строки передання і повернення інструмента (матеріалів).

Приймаєте матеріали від замовника — перевірте їх, ви зобов'язані повідомити замовника, якщо вони непридатні чи недоброякісні (ч. 1 ст. 847 ЦКУ).

Недоброякісним вважається матеріал, який не відповідає вимогам ДСТУ, техстандартам і умовам. Непридатний матеріал може бути якісним, але за характеристиками не може бути використаний для досягнення результату за договором.

Аргументоване повідомлення про непридатні матеріали/інструменти складайте на папері (для матеріалів — зазначте в акті приймання-передачі) і, якщо доцільно, з технічними розрахунками, щоб уникнути суперечок.

Виконавець має право відмовитися від договору й вимагати відшкодувати збитки, якщо:

 • замовник відмовився замінити неякісні матеріали, свої вказівки щодо способу виконання робіт,  не усунув обставини, що загрожують якості або придатності результату роботи;
 • дії замовника ведуть до порушення санітарних правил, загрози життю та здоров'ю людей.

Строк виконання робіт

Якщо до початку робіт погоджується техзавдання або замовник передає підряднику яку-небудь річ, документи, у договорі треба прописати, що старт робіт — після такого погодження й передання. Також визначте, чим підтверджується передання.

Вкажіть дату початку і дату закінчення робіт, чи можливо закінчити й передати роботу достроково.

Якщо робота передбачає кілька етапів, кожний зі своїм строком, можна винести ці строки в календарний план робіт.

Передбачте кілька ситуацій, у яких строки переглядаються, наприклад, замовник вчасно не передав проектну документацію, у розрахунках замовника помилки, неможливо продовжувати роботи, зрив строків розрахунків тощо. Вкажіть, як відбувається погодження зміни строків: достатньо повідомлення чи потрібно підписати додаткову угоду.

Права та обов'язки сторін

Усі варіанти прав і обов'язків сторін у рамках однієї статті прописати нереально. Адже кожна робота має свої особливості: обов'язки підрядника з ремонту промислового обладнання відрізняються від обов'язків підрядника з будівельних робіт.

Важливо прописувати обов'язки конкретно та уникати двозначності у формулюваннях.

Неправильно

Обов'язки Замовника:

1. Замовник зобов'язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.

Правильно

Обов'язки Замовника:

1. Замовник зобов'язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, а саме:

1.1. Передати Підряднику проектну та технічну документацію в обсязі, необхідному для виконання робіт за цим Договором.

1.2. Передати Підряднику протягом п'яти робочих днів з дати підписання даного Договору за актом-допуском будівельний майданчик.

1.3. Забезпечити охорону об'єкта з початку виконання робіт до передання Замовнику робіт за цим договором. Приймати щодня під охорону матеріали, виконані роботи, інструменти та інвентар Підрядника.

До прав підрядника може відноситися:

 1. отримувати оплату за виконані роботи відповідно до умов договору;
 2. вимагати від замовника передання погоджених документів або матеріалів, необхідних для виконання робіт;
 3. вимагати відшкодування заподіяних збитків, в тому числі додаткових витрат, спричинених простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи, у разі якщо замовник не сприяє виконанню робіт у встановлених договором випадках, обсязі або порядку (ч. 1 ст. 850 ЦКУ);
 4. притримати результат роботи, а також обладнання, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника у разі несплати замовником ціни роботи або інших платежів (ст. 856 ЦКУ);
 5. відмовитися від договору підряду, якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості чи придатності результату роботи (ч. 1 ст. 548 ЦКУ).

До обов'язків підрядника може відноситися:

 1. виконати всі роботи в обсязі та строки, передбачені договором і додатками до нього, і передати результат робіт замовнику;
 2. надавати замовнику (вкажіть, коли саме) інформацію про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо), результати здійснення контролю якості виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
 3. протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закінчення робіт скласти і направити замовнику звіт про використання матеріалу замовника;
 4. протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту закінчення робіт вивезти за межі об'єкта замовника таке, що належить підряднику, обладнання, інструменти, прилади, інвентар, будівельні матеріали, вироби, конструкції, а також сміття;
 5. передати замовнику разом із результатом роботи інформацію з експлуатації предмета договору підряду в письмові формі (ст. 861 ЦКУ);
 6. протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання перевірити комплектність переданої замовником документації;
 7. зберігати конфіденційність інформації, що стала відомою під час надання послуг;
 8. скласти і направити замовнику акт приймання-передачі виконаних робіт у погоджений строк.

До прав замовника може відноситися:

 1. у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника;
 2. у разі виявлення недоліків призначити підряднику строк для їх усунення, а у разі невиконання підрядником цієї вимоги — відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника;
 3. відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник вчасно не почав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає очевидно неможливим;
 4. у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підряднику плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, заподіяні розірванням договору.

До обов'язків замовника може відноситися:

 1. забезпечити підряднику необхідні умови для виконання робіт, а саме: (перераховуємо);
 2. замінити на вимогу підрядника в строк (указати) недоброякісний або непридатний матеріал;
 3. сприяти підряднику у виконанні роботи шляхом (пишемо, у яких випадках, у якому обсязі й порядку);
 4. вчасно, у строки, зазначені в договорі, здійснити прийняття та оплату робіт;
 5. передати підряднику погоджені документи і матеріали, необхідні для виконання робіт (вказати спосіб передання), не пізніше двох днів до початку робіт;
 6. вчасно підписати та відправити замовнику акт приймання-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову від його підписання;
 7. не вимагати здійснення дій, що суперечать положенням законодавства;
 8. повідомляти підрядника про будь-які зміни та події, що впливають на належне виконання робіт підрядником.

Гарантії якості робіт

Результат робіт у момент їх передання повинен відповідати якості й критеріям, зазначеним у договорі (додатку), або вимогам, які зазвичай висувають до результатів таких робіт.

Укажіть, на які роботи (можливо, на всі) поширюється гарантія якості з боку підрядника і на який строк (з якого моменту він розраховується).

Опишіть, яким чином фіксуються виявлені недоліки (у т. ч. приховані) і дефекти виконаних робіт, чи потрібна експертиза та в який строк підрядник повинен їх усунути. Хто має підписати документ із зафіксованими недоліками й що робити, якщо підрядника немає.

Приймання-передача виконаних робіт

Пропишіть, що є підтвердженням виконання роботи. Традиційно це підписаний акт приймання-передачі виконаних робіт. Можна передбачити підписання проміжних актів.

Підписувати акт має тільки уповноважена особа — директор підприємства, ФОП або особа за довіреністю.

Ніколи не підписуйте акт до огляду результату робіт.

Акт — первинний документ, потрібен для ведення обліку доходів, витрат, зберігати потрібно мінімум 1095 днів з моменту подання звітності, для складання якої його використовували (ч. 3 ст. 44 ПКУ).

Первинні документи у підприємця

Виявили при прийманні дефекти й недоліки

Вкажіть у договорі, як повідомлятимете про це підрядника. Це важливо, тому що згідно зі ст. 853 ЦКУ, якщо після огляду результату робіт замовник негайно не заявить про виявлені явні недоліки або про відступи від договору, він надалі втратить право посилатися на них.

Тому зразу пропишіть у договорі, що робити:

 1. Як і в який строк усуваються недоліки, виявлені при прийманні робіт.
 2. У якому документі фіксуються недоліки (дефекти), хто має підписати. Який порядок дій, якщо однієї зі сторін немає а її підпис потрібен.
 3. Як повідомити підрядника.

Відповідальність

Визначте відповідальність сторін і порядок її застосування. Припишіть, що оплата штрафу і збитків не скасовує обов'язку виконати свої зобов'язання за договором.

Форс-мажор

Форс-мажор — це обставина непереборної чинності, яку сторони не могли передбачити і через яку не можуть виконати свої зобов'язання. У договорах зазвичай передбачають звільнення від відповідальності у разі настання таких обставин.

Але з цього не випливає, що обов'язки взагалі можна буде не виконувати.

Пропишіть достатній строк для отримання документів, що підтверджують форс-мажор (зазвичай сертифікат ТППТоргово-промислова палата), на випадок ажіотажу.

Підписуйтеся тільки під тим, що розумієте.

Олександр Підворчан, юрист (pidvorchan@gmail.com)

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки