Доступні кредити за програмою «5-7-9»: як відображати в обліку

29 січня 2024 Стане у пригоді для: Підприємці на ЄП

Як відобразити в обліку компенсацію державою відсотків за кредитом "5-7-9".

СГСуб’єкт господарювання отримав кредитні кошти за програмою "5-7-9". Як слід відобразити в обліку компенсацію державою відсотків за таким кредитом? Якщо нараховувалися відсотки, проте компенсація з боку Фонду відбулася із затримкою, то яку дату слід визнати дохід відшкодованими відсотками?

Якщо за цією програмою нарахування відсотків відбувається за ставкою 0%, тобто щодо банку вони взагалі не виплачуються, чи потрібно в такому разі відображати в обліку подібні відсотки та їх відшкодування (компенсацію)?Підприємець не здійснив подання декларації та отримав запит від фіскалів

Розкажемо докладніше про програму «5-7-9»

Зміст та суть програми доступних кредитів «5-7-9» полягає в тому, що СГ сплачує відсотки за кредитом за зниженою ставкою (5-7-9% або 0%). Ця ставка називається компенсаційною. А держава за допомогою Фонду розвитку підприємництва займається компенсацією різниці між базовою та компенсаційною ставкою.

За компенсаційною ставкою кредит сплачується у разі відсутності порушення умов кредитування з боку СГ.

Порядок №28 покликаний врегулювати питання щодо можливих суб'єктів отримання кредитів за цією програмою, а також за яких умов. Однак, не будемо на цьому загострювати уваги, а зосередимося на особливостях обліку, отриманих у рамках цієї програми кредитів.Центральні питання, що виникає у СГ через отримання кредитів за цією програмою «5-7-9»: як враховувати в такому разі відсотки за кредитом та компенсацію Фондом частини відсотків?

При цьому зверніть увагу, що є два види кредитів за програмою «5-7-9»:

  • для інвестиційних цілей – на придбання основних засобів (ОЗ) або їх удосконалення; придбання нежитлового приміщення чи землі; для будівництва, реконструкції, ремонту у нежитлових приміщеннях, що використовуються СГ для провадження господарської діяльності, а також купівля об'єктів інтелектуальної власності. При цьому зарахування кредитних коштів здійснюється банком відразу на адресу контрагента, який робить продаж, постачання товарів або виконання послуг/робіт (п. 15 Порядку № 28);
  • для фінансування оборотного капіталу – для придбання сировини та матеріалів, здійснення оплати товарів та послуг, виплату заробітної плати, податків, інші поточні витрати, пов'язані із провадженням господарської діяльності.

Крім цього, Порядком №28 передбачається підтримка СГ у рамках договорів фінансового лізингу, яка сформована у вигляді часткової компенсації Фондом винагороди за договорами фінансового лізингу, оформленими уповноваженим банком або лізингодавцем із СГ (далі компенсація винагороди).

Вихідна вартість ОЗ та відсотки за кредитом

Якщо ми ведемо розмову про кредит за програмою «5-7-9» з метою інвестування, а саме для купівлі основних засобів, то згідно з правилами п. 8 НП(С)БО 7 «Основні кошти», нараховані відсотки за кредитом не слід включати у початкову вартість ОЗ, винятком вважається відсотки від створення кваліфікаційного активу.Мобілізований працівник: питання та відповіді

Кваліфікаційний актив – це актив, для якого потрібен суттєвий час для його формування (п. 3 НП(С)БО 31 «Фінансові витрати»). А саме, актив, який формується (якщо придбано готовий об'єкт — це не кваліфікаційний актив), і формування якого потрібно багато часу.

Важливо знати! Якщо йдеться про куплене (готове) ОЗ, то не слід включати відсотки за кредитом у початкову вартість ОЗ. В іншому випадку нараховані відсотки матимуть статус фінвитрат у звітний період, за який вони були нараховані.

Якщо ж ви вже маєте кваліфікаційний актив, а саме актив, який був створений або будується, його формування потрібно тривалий час, то кредитні відсотки капіталізуються (а саме накопичуються на субрахунку 151). При цьому слід звернути на період капіталізації – пп. 10 - 13 НП(С)БО 31 (див. таблицю нижче).

кредити  «5-7-9»: як відображати в обліку

Важливо звернути увагу на таке: малі суб'єкти господарювання, а також неприбуткові організації не займаються капіталізацією відсотків за кваліфікованими активами, а ведуть облік за ними у складі фінансових витрат – визнають витратами звітного періоду, в якому останні нараховувалися (визнані зобов'язаннями) п.4 НП(С)БО 31

Які передбачені особливості щодо обліку кредитів «5-7-9»?

Специфіка кредитування за програмою «5-7-9», яка впливає на облік, у тому, що нарахування відсотків із боку банку користування кредитом відбувається за базової (повної) ставке. А саме у СГ з'являються зобов'язання перед банком за базовою, а не пільговою (компенсаційною) процентною ставкою. У цьому стосовно клієнту банком надаються клієнту розрахунок компенсаційних відсотків, які слід сплатити СГ рахунок власних активів.

Важливо розуміти! У змісті обліку відсотків за кредитом, що нараховуються банком на адресу СГ, слід показувати також у повному обсязі (а саме нараховані, виходячи з базової ставки).

На дату нарахування банком відсотків за кредитом (кінець місяця) СГ потрібно зробити в обліку проведення:

Дп 951 «відсотки за кредит» - Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» /банк – на величину відсотків, нарахованих виходячи з базової, а чи не компенсаційної ставки. При цьому банку слід сплатити відсотки, нараховані за компенсаційною ставкою (5-7-9 або іншою зниженою ставкою) на підставі розрахунків, наданих банком.

Як проводити облік різниці у відсотках, що компенсуються Фондом?

Найбільш правильним буде розглядати ці кошти як цільове фінансування. Враховувати їх слід на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Тобто одночасно із зазначеною вище проводкою (Дп 951 - Кт 684) СГ здійснює проводку Дт 684/Фонд - Кт 482.При цьому потрібно також визнати дохід від цільового фінансування (Дт 482 - Кт 718 (745); у разі капіталізації відсотків - Дт 482 - Кт 69 з подальшим визнанням доходу з нарахуванням амортизації) у сумі компенсованих Фондом відсотків.

Досить часто можна зустріти питання, яку саме дату необхідно визнавати цей дохід.Зміни для ФОП у 2024 році: розмір ЄП і ЄСВ, ліміти доходів, відновлення документальних перевірок

Важливо! Доход слід визнавати на дату, коли стало відомо, що Фонд узгодив компенсацію відсотків.

Пояснення таке:

  1. На отримання компенсаційних відсотків СГ може мати лише у разі, коли вони виконує умови програми «5-7-9» і перед зарахуванням від Фонду банк перевіряє, чи дотримувалися умови кредитування з боку СГ;
  2. Відповідно до п. 16 НП(С)БО 15 цільове фінансування не матиме статусу доходу доти, доки немає підтвердження того, що воно отримане та СГ виконує умови щодо такого фінансування.

Слід звернути увагу на таку передумову. За правилами п. 18 НП(С)БО 15 цільове фінансування капітальних інвестицій визнаватиметься доходом протягом періоду корисного застосування релевантних об'єктів інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів.

Однак цей варіант можна застосувати лише у випадку, якщо відсотки за кредитом капіталізуються. Якщо ж ні, то правила визнання доходу пропорційно до суми нарахованої амортизації не працюватиме.

І попри те, що такі кредити вважаються цільовими, у разі сам об'єкт СГ купувався не рахунок цільового фінансування, а фактично цільовим фінансування вважається оплата відсотків за кредитом.

Що із податковим обліком?

ПДВ

Зрозуміло, що сам масив кредитних коштів та відсотки за ними – не є об'єктом оподаткування з ПДВ.Однак, якщо цільове призначення кредиту – придбання ОС/товарів та кредитні кошти одразу перераховуються банком на адресу постачальника, то може виникати питання: чи буде податковий кредит із придбання?

Чи не подібне придбання вважатиметься оплаченим з боку третьої особи?

Сплаченим третьою особою дана купівля вважатися нічого очікувати, оскільки якщо власне кредитні кошти – це гроші, які СГ повинен повернути на адресу банку. Фактично - це оплата, яка проходить за рахунок самого СГ.

Тому навіть у разі її перерахування банком безпосередньо на адресу постачальника СГ має право на податковий кредит за такою покупкою (за умови реєстрації податкової накладної).

При цьому незалежно від сторони, яка займається перерахуванням коштів, ПН формується на особу, якій провадиться постачання товарів/послуг (див. лист ДФСУ від 01.06.2018 № 2417/6/99-99-15-03-02-15/ІПК , БЗ 101.16).

Податок на прибуток

Спеціальних податкових різниць не передбачається. А саме у витратах враховуватиметься сума відсотків за базовою ставкою, а у доходах – сума держпідтримки у формі компенсації за відсотками.Працевлаштовуємо неповнолітнього працівника

Єдиний податок

Для єдинників 3 групи – компенсація Фондом відсотків не може вважатися прибутком. Оскільки згідно з п.п. 4 п. 292.11 ПКУ не слід включати до величини доходу єдинника «суми коштів цільового призначення, які надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів чи державних цільових фондів, у тому числі в межах державних чи місцевих програм».

Щодо єдинників 4 групи, то рядок 3.1 «Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки» розрахунку сільгоспчастки суми компенсованих відсотків не потрапляють. Це відбувається через те, що слід включати бюджетні дотації, отримані за ст. 16-1 Закону №1877.

Таким чином, компенсаційна виплата від Фонду щодо різниці у відсотках не зменшуватиме сільгоспчастку.

Чи дисконтувати кредит?

Слід зазначити, що згідно з правилами дисконтування, йому підлягають довгострокові зобов'язання, які призначені на більш ніж один рік. При цьому вважаємо, що кредити «5-7-9» не підлягають дисконтуванню, оскільки кредити видаються банком під базову (ринкову) ставку.

Податківці конкретних роз'яснень з цього питання не надають і надсилають за отриманням відповідей безпосередньо до Мінфіну.

Якщо ставка – 0%, чи слід відображати дохід та витрату?

Навіть при виконанні всіх умов кредитування за програмою «5-7-9», краще провести та відображати дані нарахування.

Фіскали можуть зацікавитись нарахуванням доходів за компенсаційними відсотками, нарахованими Фондом. І за відсутності відображення цього факту, може бути донараховано дохід.Договори ЦПХ з фізичними особами

Висновок

Ця державна програма кредитування «5-7-9» покликана підтримати підприємницьку та господарську діяльність СГ на території України. Вона передбачає занижені відсотки користування кредитними коштами, рахунок залишкової компенсації їх державою від імені Фонду розвитку підприємництва.

Однак при отриманні даних кредитів слід все правильно відобразити у податковому та іншому обліку. Так як це може спричинити відмову в кредитуванні.

 

Вперше швидкі банківські кредити для бізнесу онлайн

Подати заявку

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки